Suomen opintotuki on Pohjoismaiden pienin

Korkeakouluopiskelijan saama opintotuki on Suomessa 200 – 400 euroa pienempi kuukaudessa kuin muissa Pohjoismaissa. Myös opintotuen saajan tulorajat ovat Suomessa alhaiset. Opintolainaa suomalaiset opiskelijat käyttävät selvästi vähemmän kuin pohjoismaiset opiskelijakollegansa.

Suomalaisen korkeakouluopiskelijan opintotuki on noin 800 e/kk. Suurinta opintotukea saavat norjalaiset opiskelijat, noin 1 200 e/kk. Muissa Pohjoismaissa opintotuen enimmäismäärä on 1 000 – 1 150 e/kk. Tiedot selviävät Kelan tekemästä pohjoismaisesta opintotukivertailusta. 

Opiskeluaikainen työssäkäynti on yleistä kaikissa Pohjoismaissa. Jos suomalainen opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta, hänellä voi olla muita vuosituloja noin 12 000 euroa. Vain Islannissa tuloraja on alhaisempi. Muissa Pohjoismaissa opiskelija voi ansaita opintotuen lisäksi 16 500 – 19 500 e/v.

Kelan tekemä pohjoismainen opintotukivertailu koski syksyn 2013 opintotukea. 1.8. alkaen Suomen opintorahoja ja opintolainoja korotetaan enimmillään 135 eurolla kuukaudessa. Se ei muuta Suomen opintotuen sijoitusta Pohjoismaiden välisessä vertailussa.

Opintolaina kelpaa muille kuin suomalaisille ja tanskalaisille

Suomalaiset ja tanskalaiset korkeakouluopiskelijat käyttävät vähiten opintolainaa. Opintotuen saajista vain 40 % nostaa opintolainaa, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa on 70 – 100 %. Islannin opintotuki on kokonaisuudessaan lainaa. Norjassa opintotuki myönnetään lainana, mutta opintosuoritusten ja valmistumisen perusteella jopa 40 % lainasta muutetaan opintorahaksi.

Korkeakoulututkinnon suorittaneella suomalaisella on opintolainaa keskimäärin 7 500 euroa. Islannin ja Norjan opintolainaan perustuvissa tukijärjestelmissä keskimääräiset opintolainat ovat suuret, noin 30 000 euroa.

Kelan tekemät opintotuen pohjoismaiset tilastovertailut ovat luettavissa verkossa ruotsiksi: www.kela.fi/yhteistyotahot

Lisätietoja asiakkaille

Verkossa www.kela.fi/opiskelijat
Opiskelijoiden palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–18.
Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki

largeimage1