Syksyn opintolainan voi nostaa 1.8. alkaen

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2020—2021. Seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset on lähetetty 103 930 opiskelijalle. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen. Tulevana lukuvuonna opintorahaan tulee 1 % korotus.

Tavallisin opintolaina on 650 e/kk. Opiskelija voi siis saada opintolainaa syksyllä 2 600 tai 3 250 euroa ja keväällä tavallisimmin 3 250 euroa. Suurin osa opiskelijoista voi nostaa lukuvuoden opintolainansa kahdessa erässä.

Keväällä nostettujen opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan 0,45 %. Opintolainojen korot eivät ole koskaan aikaisemmin olleet näin matalat.

Opiskelijan on sovittava opintolainan nostamisesta pankin kanssa. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja kuinka paljon. Jos lukuvuoden 2019—2020 opintolainaa on vielä nostamatta, sen voi nostaa heinäkuun loppuun mennessä.

Myönteinen lainatakauspäätös lähetettiin nyt 102 830:lle opintotuen saajalle ja 1 100:lle aikuiskoulutustuen saajalle. 730:n opintojaan jatkavan opiskelijan lainatakausoikeus ratkaistaan myöhemmin samalla kertaa, kun opiskelijan tekemä opintotuen hakemus tai muu vireillä oleva asia ratkaistaan. Opiskelija voi tarkistaa lainatakauksen voimassaolon Kelan asiointi- tai puhelinpalvelusta.

Vuosi sitten lainatakauspäätöksen sai 115 925 opiskelijaa.

Opintolaina myönnetään koko lukuvuodeksi

Kela myöntää opintolainan valtiontakauksen enimmäismääräisenä lukuvuodeksi kerrallaan. Opintolaina ja muu opintotuki on tarkoitettu lukuvuoden kaikille opiskelukuukausille.

Kela ei voi myöntää enimmäismäärää suurempaa lainatakausta. Opiskelija voi kuitenkin saada lisää opintotukea, jos opiskeluaika pitenee esimerkiksi kesäkuukausille tai opintojen lisäajalle. Suurempi lainatakaus voidaan myöntää vain ulkomaan opiskelujakson ajaksi.

Opintorahoihin pieni korotus elokuusta alkaen

Samalla kun Kela on tehnyt päätökset ensi lukuvuoden opintolainoista, opintorahojen määrät on tarkistettu. Lukuvuodesta 2020—2021 alkaen opintorahoja korotetaan vuosittain hintojen muutoksen mukaisesti. Tulevana lukuvuonna korotus on 1 %. Itsenäisesti asuvan 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha suurenee 2,48 eurolla ja on 252,76 euroa kuukaudessa elokuusta alkaen.

Kela ei anna opintorahojen vuosittaisista indeksikorotuksista erillistä päätöstä. Opiskelija voi katsoa maksettavan opintotuen määrän Kelan asiointipalvelusta. Se kerrotaan myös tulevan lukuvuoden lainatakauspäätöksessä.

Lue lisää