Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta tapahtuva keskitetty lääkekustannusten laskutus päättyy apteekeissa 31.12.2016

Asiakas on saanut 31.12.2015 saakka työtapaturman tai ammattitaudin hoitoon tarvittavat lääkkeet maksutta apteekista silloin, kun lääkäri on merkinnyt lääkemääräykseen tiedot työnantajasta ja vakuutuslaitoksesta. Apteekki on näissä tapauksissa laskuttanut vakuutuslaitokselta oston koko hinnan ilman sairausvakuutuskorvausta.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain 459/2015 (128 §) mukaan vahingoittuneen tulee itse hakea korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista johtuvista lääkekustannuksista vakuutuslaitokselta. Uuden lain mukaiseen käytäntöön siirrytään vuoden 2016 aikana. Siirtymäajan jälkeen eli 1.1.2017 alkaen apteekki ei enää voi laskuttaa nykykäytännön mukaisesti lääkkeitä Tapaturmavakuutuskeskukselta (nimi muuttunut 1.1.2016, aiempi nimi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto), vaikka lääkemääräys sisältäisikin tiedon työnantajasta ja vakuutuslaitoksesta.  

Vakuutuslaitos ja vahingoittunut voivat kuitenkin sopia yhdessä lääkkeiden korvausmenettelystä. Vahingoittunut voi esimerkiksi halutessaan pyytää vakuutuslaitokselta maksusitoumusta lääkkeisiin, joita hän tarvitsee työtapaturmavamman tai ammattitaudin hoitamiseksi. Jos apteekki antaa vakuutuslaitoksen maksusitoumuksella lääkkeet maksutta vahingoittuneelle, apteekki laskuttaa lääkekulut suoraan maksusitoumuksen antaneelta vakuutuslaitokselta.

Jos asiakas hakee vakuutuslaitokselta korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla lääkekustannuksista, joista on jo annettu sairausvakuutuslain mukainen korvaus apteekissa, vakuutuslaitos maksaa Kelalle sairausvakuutuksesta maksettua korvausta vastaavan määrän.

Lisätietoja