Tartuntatautipäiväraha uudistuu

Jos henkilö on tartuntataudin vuoksi määrätty olemaan poissa työstään,  eristettäväksi tai karanteeniin, ansionmenetys korvataan jatkossa yhdellä etuudella, tartuntatautipäivärahalla. Tartuntatautipäivärahan hakeminen yksinkertaistuu, kun päätöksen poissaolosta tekee  tartuntataudeista vastaava lääkäri. Päätöksen eristämisestä tai karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

1.3.2017 tulee voimaan uusi tartuntatautilaki, johon liittyy sairausvakuutuslakia yksinkertaistava muutos. Kela voi vastedes maksaa vain yhtä etuutta eli tartuntatautipäivärahaa sellaiselle henkilölle, joka on määrätty olemaan tartuntataudin vuoksi poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Se korvaa nykyisin maksettavan päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen yhdistelmän.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä työstäpoissaolopäätöksen ajalta. Sen määrä perustuu selvitykseen, jonka työnantaja antaa Kelalle. Jos työntekijä tekee työstä pidättämisen aikana muuta työtä, tartuntatautipäivärahaa maksetaan vain ansionmenetyksen osalta. Yrittäjillä määrä perustuu poissaolon alkamisajankohtana voimassa olevaan YEL- tai MYEL-vuosityötuloon.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan poissa päivähoidosta tai koulusta eikä huoltaja voi sen vuoksi käydä työssä.

Kela maksaa tartuntatautipäivärahan joko henkilölle itselleen tai hänen työnantajalleen. Jos työntekijä saa poissaolon ajalta palkkaa, päiväraha maksetaan hänen työnantajalleen palkkaa vastaavalta osalta.

Päätös kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstäpoissaolosta. Työstä poissaolosta yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi päättää kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Eristämisestä tai karanteenista päättää kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Aiemmin asiasta päättivät kuntien toimielimet tai lautakunnat.

Tartuntatautipäivärahaa voi saada, vaikka ei olisikaan työkyvytön. Esimerkiksi elintarviketyöstä voi joutua jäämään pois salmonellaepäilyn vuoksi. Tartuntatautipäivärahan hakemiseen ei tarvita lääkärintodistusta, vaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös poissaolosta riittää.

Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa niin kauan kuin poissaolo työstä, eristäminen tai karanteeni kestää.

Vuonna 2016 yhdistettyä tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta sai 102 henkilöä keskimäärin 29 päivältä. Päivärahoja maksettiin 233 137 euroa.

Lue lisää: