Tartuntatautipäivärahan käsittelyajoista virheellistä tietoa

Julkisuudessa on esitetty virheellistä tietoa Kelan tartuntatautipäivärahan käsittelyajoista. Toisin kuin on kerrottu, käsittely ei kestä tällä hetkellä kuukausia, vaan keskimäärin 21–22 päivää.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän tai yrittäjän  olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronavirustaudin, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on vastaavasti määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Päiväraha voidaan maksaa myös työnantajalle

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Tartuntatautipäiväraha myönnetään koko työstäpoissaolopäätöksen ajalle ilman enimmäisaikaa.  Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut palkkaa työstä poissaolon ajalta. Työnantaja hakee tartuntatautipäivärahaa samalla tavalla kuin sairauspäivärahaa.

Maaliskuun lopussa tartuntatautipäivärahaa sai noin 70 henkilöä, joista valtaosa asui Uudellamaalla. Keskimääräinen päiväraha oli noin 115 e/pv.  Tällä hetkellä hakemuksia on vireillä hieman alle 2 000 ja niitä käsitellään noin 100 kappaletta päivässä. Osa vireillä olevista hakemuksista odottaa tartuntataudeista vastaavan lääkärin lausuntoa ennen käsittelyn jatkamista.

Lue lisää