Ohje TEAK:in toteutuksesta korona-aikana

Koronasta johtuen TEAK:in toteutukseen annetaan seuraavat ohjeet, jotka ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

TEAK-kuntoutuksen avopäivien toteuttaminen etänä

TEAK-kuntoutuksen avopäivät voi toteuttaa etänä ensimmäistä avokuntoutuspäivää (suunnittelupäivä) lukuun ottamatta. Asiakkaan seuranta voidaan toteuttaa etänä seurantakäyntinä (kesto 2-4 tuntia) tai seurantayhteydenottona.

TEAK-kuntoutusta voi toteuttaa etänä vain, jos kuntoutuksen toteuttaminen etänä sopii asiakkaalle.  

Avokuntoutuspäivät voivat sisältää reaaliaikaisia kuvapuheluja ja itsenäisiä harjoituksia, jotka voivat olla myös verkkokuntoutusta. Työpaikkakäynnit ja seurantayhteydenotot voidaan toteuttaa etänä joko reaaliaikaisina kuvapuheluina tai puhelimitse.

Avokuntoutuspäivien ja käyntikertojen kestot ovat samat, kuin kasvokkaisessa kuntoutuksessa.

Huomioi TEAK:n toteutuksessa tiedotteessa Ryhmässä toteutettava avokuntoutus voidaan järjestää etäkuntoutuksena 30.6.2021 saakka kuvatut etäkuntoutuksen reunaehdot:

 • Asiat, joita palveluntuottajan tulee varmistaa ennen etäkuntoutuksen toteuttamista
 • Käyntikerrat ja tapaamiset
 • Avokuntoutuspäivät
 • Kuntoutusraha
 • Etäkuntoutuksen käytöstä ilmoittaminen Kelaan

Työpaikkakäynnit etänä

Vuonna 2017 alkaneessa palvelussa ei ole palvelukuvauksen mukaan mahdollisuutta kuvapuheluyhteydenottoihin. Koronatilanteesta johtuen, myös kuvapuheluyhteydenotot ovat mahdollisia. Palvelukuvauksesta poiketen työhönvalmentajat voivat korvata kaikki työpaikkakäynnit ottamalla kuntoutujaan ja työnantajaan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai kuvapuhelulla, kunhan tämä sopii asiakkaalle ja työnantajalle. Työhönvalmentaja voi tavata kuntoutujaa ja työnantajaa myös muussa sovitussa paikassa tai palveluntuottajan tiloissa.

Vuonna 2021 alkaneessa palvelussa palvelukuvauksen mukaisesti osa työpaikkakäynneistä voidaan toteuttaa kuvapuheluna. Koronatilanteesta johtuen, kaikki työpaikkakäynnit voivat tapahtua kuvapuheluna tai puhelimitse, kunhan tämä sopii asiakkaalle ja työnantajalle. Työhönvalmentaja voi tavata kuntoutujaa ja työnantajaa myös muussa sovitussa paikassa tai palveluntuottajan tiloissa.

Etäkuntoutuksena toteutetun kuntoutuksen hinnat ja laskuttaminen

Ohje etäkuntoutuksen laskutuksesta riippuu siitä, toteuttaako palveluntuottaja palvelua vanhan (2017) vai uuden (2021) palvelukuvauksen ja sopimuksen mukaisesti.

Alla on lueteltu ne hinnat, joita palveluntuottaja voi käyttää poikkeuksellisesti koronan vuoksi sellaisesta kuntoutuksesta, jota ei normaalisti voida toteuttaa etänä.  Vuoden 2021 palvelussa normaalisti etänä toteutettaviin osuuksiin on määritelty hinnat sopimuksen hintaliitteessä 1.

Vuonna 2017 alkanut sopimuskausi

Ryhmämuotoiset avojaksot

Kuntoutuspäivä, jolloin on vähintään 5 tuntia kuntoutusohjelmaa

 • Hintalaji: Avojakso, aikuiset            

Kuntoutuspäivä, jolloin on 3–4 tuntia kuntoutusohjelmaa

 • Hintalaji: Avojakso, 70 %, aikuiset            

Ravintokustannukset sisältyvät avojakson hintaan, Kela korvaa kuitenkin koko avojakson hinnan palveluntuottajalle.

Ulkopuolisessa työpaikassa tai palveluntuottajan työkokeilutiloissa tapahtuva kuntoutus            
Palveluntuottajan työpaikkakäynti etänä (puhelu, sähköposti, kuvapuhelu)

 • Hintalaji: Työskentely, 40 %, ulti, aikuiset

Kun palveluntuottaja liikkuu asiakkaan kanssa koronasta johtuen muuhun sovittuun paikkaan työpaikkakäynnille tai se järjestetään palveluntuottaja tiloissa

 • Hintalaji: työskentely/Ulti/aikuiset

Seuranta

Kun seuranta toteutuu 2-4 tunnin käyntikertana              

 • Hintalaji: Käyntikerta, kuntoutujan käyntikerta, aikuiset (2-4 tuntia)

Kun seurantayhteydenotto toteutuu kuvapuhelulla tai puhelimitse

 • Hintalaji: Käyntikerta, video/puhelinneuvottelu, aikuiset    

Vuonna 2021 alkanut sopimuskausi

Ryhmämuotoiset avojaksot

Kuntoutuspäivä, jolloin on vähintään 5 tuntia kuntoutusohjelmaa

 • Hintalaji 1: avojakso, pati, asiakas (5 h)    

    
Kuntoutuspäivä, jolloin on 3–4 tuntia kuntoutusohjelmaa

 • Hintalaji 2: avojakso, pati, asiakas (3-4 h) 70 %

Ravintokustannuksista on määritelty erilliset hinnat, Kela ei korvaa ravinnon hintaa palveluntuottajalle.

Ulkopuolisessa työpaikassa tai palveluntuottajan työkokeilutiloissa tapahtuva kuntoutus

Jos tapaaminen toteutetaan kuvapuheluna tai puhelimitse, käytetään työpaikkakäynnin korvaavan etäyhteydenoton hintaa.

Kun palveluntuottaja liikkuu asiakkaan kanssa koronasta johtuen muuhun sovittuun paikkaan työpaikkakäynnille tai se järjestetään palveluntuottaja tiloissa

 • Hintalaji 4: Työskentely, ulti, palveluntuottajan käynti, alle 100 km, asiakas.

Seuranta

Kun seuranta toteutuu 2-4 tunnin käyntikertana

 • Hintalaji 3: Seurantakäynti, pati, asiakas 70 % (2-4 h)  

Kun seurantayhteydenotto toteutuu kuvapuhelulla tai puhelimitse

 • Hintalaji 14: Työpaikkakäynnin korvaava etäyhteydenotto

Työharjoittelu TEAK-kuntoutuksessa koronan aikana

Jos asiakas ei koronasta johtuen löydä työharjoittelupaikkaa ja palvelukuvauksen mukaiset jaksotukset on jo käytetty, kuntoutusta ei voida jatkaa, koska kuntoutusta ei voida toteuttaa palvelukuvauksen mukaisesti.

Palveluntuottaja

 • keskustelee asiakkaan kanssa kuntoutuksen keskeyttämisestä
 • ilmoittaa tiedon kuntoutuksen keskeytymisestä Kelaan sekä laatii kuntoutuspalautteen niiltä osin kuin se on mahdollista.

Kelan kuntoutuskäsittelijä

 • haastattelee asiakkaan ja kuulee asiakasta kuntoutuksen keskeyttämisestä
 • lakkauttaa kuntoutus- ja kuntoutusrahapäätökset.

Kela on yhteydessä asiakkaaseen ja seuraa hänen tilannettaan ja kuntoutustarvetta määräajoin. Jos asiakkaan kuntoutus voi jatkua vuoden 2021 aikana ja asiakkaan elämäntilanteessa ja terveydentilassa ei ole tapahtunut muutoksia, Kela tarkistaa aiemman päätöksen uudelleen voimaan. Päätös annetaan jäljellä olevien kuntoutuspäivien määrälle. Tämän jälkeen palveluntuottaja jatkaa asiakkaan kuntoutusta.