Tekoälyn eettisyyttä määritellään nyt, ja Kelalla on siinä keskeinen tehtävä

Älykkäitä algoritmeja ja tekoälyä hyödynnetään myös julkisella sektorilla. Kela osallistuu aktiivisesti tekoälyn etiikan ja vastuullisuuden määrittelyyn yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Kelan on varmistettava, että kaikki asiakkaiden saamat ratkaisut ovat tulevaisuudessakin perusteltuja ja läpinäkyviä.

– Asiakkaidemme tulee aina ymmärtää, millä perusteilla heidän asiansa on ratkaistu, sanoo Kelassa innovaatiotoimintaa vetävä Janne Pulkkinen.

Kela on mukana esimerkiksi kansallisen Tekoälyaika-ohjelman etiikkahaasteessa. Tekoälyaika-ohjelmassa rakennetaan kansallisia pelisääntöjä turvalliselle, luotettavalle ja yhdenvertaiselle tekoälyn hyödyntämiselle.

Kela on myös määrittelemässä sertifikaatteja ja hyväksyttyjä prosesseja tekoälyn eettiselle hyödyntämiselle maailman suurimman kansainvälisen teknologia-alan järjestön IEEE:n ESCPAIS-hankkeen perustajajäsenenä. Lisäksi Kela tutkii ratkaisuja, joilla tekoälyn läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan konkreettisesti ratkaista.

Pulkkinen muistuttaa, että tekoälyn kehittäminen on monelta osin vasta alussa.

– Tekoälyn hyödyntämisen eettisiä periaatteita ei määritellä kerralla valmiiksi. Kyseessä on jatkuva prosessi, johon teknologian nopea kehitys ja yhteiskuntamme muutokset vaikuttavat. Onkin tärkeää, että Kela osallistuu ennakoivasti ja aktiivisesti vastuullisen tekoälyn määrittelyyn yhdessä kumppaneidensa kanssa, Pulkkinen sanoo.

Ensimmäiset kokeilut tekoälyn hyödyntämisestä ratkaisutyössä on tarkoitus aloittaa Kelassa lähikuukausina. Tekoälyä kokeillaan ensimmäisenä yleisessä asumistuessa, jonka hakijoista on etukäteen rajattu kokeiluun soveltuva asiakasryhmä. Jokaisen tekoälyn ehdottaman ratkaisun tarkistaa ja vahvistaa etuuskäsittelijä.

Lisätiedot:

Tekoälyn hyödyntäminen ratkaisutyössä: Antti Jussila
Tekoälyn eettisyys: Janne Pulkkinen

Lisätietoja tekoälyn etiikkaan liittyvistä hankkeista, joissa Kela on tällä hetkellä mukana: