Tiedote vuokranantajille: Vuokravakuuden
realisointi

Kela voi myöntää perustoimeentulotukena vakuuden sen vahingon varalle, ettei vuokralainen täytä vuokrasuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Tästä vakuudesta Kela käyttää nimitystä vuokravakuus. Vuokravakuuden ehdot käyvät ilmi maksusitoumuksesta, jonka Kela antaa. Lisätietoa löydät Kelan vuokranantajille tarkoitetuilta sivuilta.

Hakeminen

Jos vuokranantaja katsoo olevansa oikeutettu korvaukseen vuokravakuudesta, hänen pitää tehdä Kelalle perusteltu kirjallinen realisointivaatimus. Vaatimus liitteineen lähetetään osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA tai alueellisiin sähköpostilaatikoihin:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Sähköposti pitää aina lähettää suojattuna sähköpostina. Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Lomakkeet

Vakuuden realisointia voi hakea vapaamuotoisesti, mutta suosittelemme, että vuokranantajat käyttävät valmista lomakepohjaa. Lomakkeeseen pitää täyttää realisointiratkaisun tekemiseen tarvittavat tiedot. Kun vuokranantaja täyttää lomakkeen huolellisesti, Kelan ei tarvitse pyytää siihen lisäselvityksiä.

Hakuaika

Realisointivaatimus pitää toimittaa Kelaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen on muuttanut asunnosta pois. Vuokranantaja voi täydentää ja täsmentää vaatimusta seuraavan kolmen kuukauden aikana. Jos vuokranantajalla ei ole kaikkia selvityksiä käytettävissään, riittää, että hän ilmoittaa Kelalle tarpeen vuokravakuuden realisoinnista kolmen kuukauden hakuaikana. Tarkemmat selvitykset kustannuksista voi toimittaa hakuaikaa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa. Kela kuulee asiakasta ennen realisointivaatimuksen ratkaisemista. 

Muutoksenhaku

Jos realisointipäätös on kielteinen ja päätöksen perustelut eivät vastaa maksusitoumuksen ehtoja, vuokranantaja voi tehdä Kelaan oikaisupyynnön. Kela käsittelee asian uudelleen, ja virheellinen päätös on mahdollista oikaista. Jos realisointipäätös on edelleen kielteinen, muutosta voi hakea toimivaltaisesta käräjäoikeudesta. Käräjäoikeusmenettelystä aiheutuvien kustannusten vuoksi suosittelemme oikaisumahdollisuuden selvittämistä aina ensin.