Tulkin voi nyt tilata verkossa

 

Vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaat voivat nyt tilata tulkin verkossa. Verkkotilauslomake on tehty asiakkaiden toiveesta, ja sitä kehitetään asiakkaiden palautteen perusteella.

Kun asiakas tilaa tulkin verkkotilauslomakkeella, hänen on helpompi antaa tulkin välitykseen tarvittavat tiedot. Tällöin Kelan ei tarvitse pyytää asiakkaalta niin usein lisätietoja, ja tulkin etsiminen on sujuvampaa.

Lomaketta voi käyttää vain yhden tilauksen tekemiseen, eikä sillä voi tehdä pitkiä tilauksia esimerkiksi leirille tai ulkomaan matkalle.

Tietosuojasyistä lomakkeelle ei tallennu asiakkaan tietoja, joten ne pitää täyttää joka kerta uudelleen.

Lomake on alkuvaiheessa suunniteltu kuulovammaisille asiakkaille. Lomake ei vielä ole täysin saavutettava: sen käyttö esimerkiksi ruudunlukijaohjelmalla on hankalaa. Tavoitteena on saada lomake myös puhevammaisten ja kuulo-näkövammaisten asiakkaiden käyttöön.

Lomake on kehitetty yhteistyössä asiakasjärjestöjen ja asiakkaiden kanssa. Asiakkaat ovat testausvaiheessa antaneet runsaasti palautetta, jonka perusteella lomaketta on kehitetty.

Asiakkaat voivat jatkossakin antaa palautetta, jonka perusteella lomaketta kehitetään. Esimerkiksi lomakkeen ulkonäköön ja sisältöön voi tulla muutoksia. Voit antaa palautetta lomakkeen käytöstä sähköpostitse osoitteeseen vatu@kela.fi.

Tulkin voi jatkossakin tilata myös tekstiviestillä, soittamalla, sähköpostilla, etäpalvelussa ja kirjeellä.

Lisää tietoa asiakkaille