Tulorekisteri tulee – Kela mukana digiloikassa

Kela toivoo, että työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin palkkatietojen lisäksi vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja, kuten palvelussuhde- ja poissaolotiedot. Kun tulorekisteriin kertyy tietoja, järjestelmä hyödyttää asiakkaan Kela-asiointia. 

Kansallinen tulorekisterin käyttö alkaa vuoden 2019 alussa. Palkkatietoja alkaa kertyä tulorekisteriin vuoden 2019 alussa, kun työnantajat alkavat ilmoittaa työntekijöidensä palkkatietoja sinne.

– Odotamme tulorekisterin käyttöönottoa ilolla ja jännityksellä. Eri tahojen järjestelmät vaihtavat tietoja tulorekisterin kanssa tietoturvallisesti. On ollut hienoa olla mukana rakentamassa tätä kokonaisuutta Verohallinnon hankkeessa, kiittää Kelan etuuspalvelujen johtaja Antti Jussila.

– Tulorekisteri tukee Kelan digitaalisten palvelujen kehittämistä. Rekisterin kehitys jatkuu: vuonna 2020 tulorekisteriin alkaa siirtyä myös tiedot Kelan maksamista etuuksista.

Kelan työnantaja-asiakkaille alkuvuosi 2019 merkitsee uusia työskentelytapoja ja uusia järjestelmiä, mutta tulorekisteri tuo myös helpotuksia asiointiin Kelan kanssa. Tammikuun puolivälistä alkaen työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta ja päivärahoja myös tulorekisterin kautta, jos työnantajan käyttämä palkkajärjestelmä sallii sen.

Tätäkin suurempaa hyötyä työnantajille odotetaan vuoden 2020 alussa, jolloin tulee voimaan muutos sairausvakuutuslaissa (HE 296/2018 vp). Muutoksen toteutuessa Kela saa sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen ja kuntoutusrahan määräytymiseen tarvittavat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Kela voi siis käyttää tuoreita tulorekisteritietoja.

– Silloin Kela ei enää käytä verotustietoja päivärahapäätösten perusteena, Jussila toteaa.

Liitteiden tarve vähenee

Kelan asiakkaan kannalta tulorekisteri toimii hyvin, kun työnantaja ilmoittaa järjestelmään myös täydentävät palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot. Niiden ilmoittaminen on työnantajalle vapaaehtoista.

– Kun työnantajat ilmoittavat myös nämä tiedot,  Kela pystyy hyödyntämään tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja tehokkaasti. Se helpottaa sekä henkilöasiakkaan että työnantajien Kela-asiointia, koska liitteiden ja lisäselvitysten tarve vähenee, Jussila toteaa.

Lisätietoja asiakkaille
www.kela.fi/tulorekisteri