Tutkimus selvittää kuntoutuksen alueellisia eroja – vastaa kyselyyn

Kuntoutuksen alue-erot -hanke selvittää asiakkaiden ohjautumista Kelan järjestämään kuntoutukseen.  Kysely on kohdennettu ammattilaisille, jotka ohjaavat työssään asiakkaita Kelan kuntoutukseen sekä kuntoutuksen palveluntuottajille.

Kuntoutuspalvelujen käytössä tiedetään olevan alueellisia eroja, mutta tutkimustietoa erojen syistä on vain vähän. Kelan tutkimuksen Kuntoutuksen alue-erot -hankkeessa tuotetaan tietoa kuntoutuksen alueellisista eroista sekä niiden syistä.

Tutkimuksessa keskitytään seuraaviin palveluihin: työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK), aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneen kuntoutuskurssit, puheterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä kuntoutuspsykoterapia.

Tutkimukseen liittyy kysely, jolla selvitetään ammattilaisten näkemyksiä asiakkaan ohjautumisesta kuntoutukseen ja sen eri vaiheista edellä mainituissa palveluissa. Kysely on kohdennettu henkilöille, jotka työssään tunnistavat tai arvioivat asiakkaan kuntoutustarvetta, ohjaavat asiakkaita kuntoutukseen, laativat kuntoutussuunnitelmia tai tukevat asiakkaita kuntoutuksen hakemisessa sekä kuntoutuksen palveluntuottajille.

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja siihen annettuja tietoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Kyselyyn voi vastata 29.4.–19.5.2021. Vastaa kyselyyn.

Lue lisää