Tuttu taksinkuljettaja on monelle tärkeä


Ajoissa perille pääsy huolettaa sairaanhoitoon matkustavia. Kuljettajan apu keventää läheistä hoitavan työtä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan osaa matkustajista huolettaa sairausvakuutuksen korvaamilla taksimatkoilla taksin tilaaminen ja saapuminen sekä avun saaminen. Taksimatkat vaikuttivat kuitenkin toteutuneen pääosin hyvin.

Taksitilaukset hoidetaan nykyään keskitetysti sairaanhoitopiirikohtaisista tilausnumeroista. Se mahdollistaa taksikuljetusten yhdistelyn, mikä tuo säästöjä korvausmenoihin. Matkustajat pitivät kuljetusten yhdistelyä järkevänä ja jopa ehdottivat nykyistä tehokkaampaa yhdistelyä.

Yhdistely kuitenkin pidentää matka-aikoja. Pitkät tai usein tehtävät matkat koettiin raskaiksi jo ennen yhdistelyä. Lisäksi vastaajat olivat huolissaan siitä, johtaako se myöhästymiseen tai matkanteon hankaloitumiseen. Moni kaipasi myös tuttua taksinkuljettajaa.

– Tuttu kuljettaja vahvistaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Hän huolehtii matkan sujumisesta ja tietää, miten matkustajaa pitää auttaa. Silloin esimerkiksi omaishoitajan ei välttämättä tarvitse lähteä matkalle mukaan, sanoo tutkija Päivi Tillman Kelasta.

Oikeuden vakiotaksinkäyttöön voi edelleen saada terveydentilan ja yksilökohtaisen tarveharkinnan perusteella. Oikeus on tällä hetkellä runsaalla 10 000 henkilöllä.

Matkakorvausten omavastuuta pidettiin korkeana


Matkakorvausjärjestelmään itsessään matkustajat olivat tyytyväisiä. Omavastuuta ja etenkin alkuvuoden maksurasitusta ennen vuotuisen maksukaton täyttymistä he pitivät kuitenkin korkeana.

– Matkustajien mielipiteitä ja kokemuksia matkoista ja korvauksista olisi hyödyllistä seurata jatkossakin esimerkiksi vuosittaisella haastattelututkimuksella, Tillman sanoo.

Helsingin yliopiston ja Kelan tutkimuksessa haastateltiin sairausvakuutuksen matkakorvausten käyttäjiä matkojen toteutumisesta, matkakorvausten hausta ja merkityksestä sekä matkalla tarvittavasta avusta. Useimmat korvauksen saajat matkustivat hoitoon tai kuntoutukseen viikoittain. Useimmat korvauksen saajat tarvitsivat apuvälineitä liikkumiseensa.

Haastatteluja tehtäessä taksimatkojen tilausten keskittämisestä oli kulunut alueesta riippuen korkeintaan 4 vuotta. Joillakin alueilla muutos oli vasta tulossa.

Vuonna 2016 Kela maksoi matkakorvauksia taksimatkoista yli 300 000 henkilölle. Kaikkiaan korvauksia maksettiin 2,8 miljoonasta taksimatkasta.

Lisätietoja:

Turunen, E ja Tillman, P. Kun vain lähdettäisiin ajoissa. Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 6, 2017. ISBN 978-952-284-027-1 (pdf).