Tutustu Kelan toimintakertomukseen ja vastuullisuusraporttiin


Kelan kokonaiskulut olivat vuonna 2017 yhteensä n. 15,3 mrd. euroa. Etuuksia Kela maksoi viime vuonna yhteensä n. 14,8 mrd. euroa. Etuuskulut kasvoivat edellisvuodesta 3,5 %.

Kelan valtuutetut ovat käsitelleet vuoden 2017 toimintakertomuksen, vahvistaneet tilinpäätöksen ja päättäneet vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle vuodelta 2017.

Kelan vuosi 2017 -verkkojulkaisuun on koottu viime vuoden keskeisiä tapahtumia ja lukuja. Kelan ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu omana verkkosivunaan.

Tutustu verkkojulkaisuihin ja lue lisää

  • etuuskulujen jakautumisesta. Asumistukien etuusmenot kasvoivat aikaisempia vuosia maltillisemmin. Kela alkoi maksaa perustoimeentulotukea. Sitä sai 7,3 % väestöstä.
  • perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan. Kela käsittelee toimeen­tulotuki­hakemukset nyt kuntia nopeammin.
  • Kelan roolista sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden toteuttamisessa.
  • asiakaspalvelun kehityksestä. Kelassa pyritään entistä enemmän siihen, että asiakkaan asioita voidaan hoitaa ennakoivasti.
  • vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen edistämisestä Kelassa. Vastuullisuusraporttiin on koostettu Kelan vastuullisuustyön keskeiset saavutukset.

Lue lisää: