Työnantajan päiväraha-asiointiin kirjaudutaan edelleen Katso-tunnisteella

Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteilla vielä syksyyn 2020 asti, vaikka Kelan muut työnantajan asiointipalvelut ovat jo siirtyneet Suomi.fi-tunnistautumiseen. Näin varmistetaan, että kaikki asiakkaat voivat jatkaa palvelun käyttöä keskeytyksettä.

Työnantajaorganisaatioissa on nyt aikaa valmistautua muutokseen antamalla palvelun käyttäjille Suomi.fi-valtuudet ajoissa. Syyskuussa 2020 toteutuva muutos koskee siis kahta asiaa: Katso-tunnistautuminen vaihtuu Suomi.fi-tunnistautumiseen ja Katso-rooleista siirrytään Suomi.fin valtuuksiin. 

Suuri osa käyttäjistä voi jo nyt saada Suomi.fin-valtuudet. Tällä hetkellä valtuuksia voivat antaa lähes kaikki yritykset. Valtuudet-palvelu saa julkisista rekistereistä tiedot henkilöistä, joilla on oikeus edustaa yritystä.
Vuoden 2020 puolella myös yhdistysten edustamisoikeudelliset henkilöt voivat antaa valtuuksia ja valtuuksien antaminen laajenee myös niihin tilanteisiin, joissa valtuuden antaminen edellyttää vahvistusta useammalta kuin yhdeltä henkilöltä.  Viimeisinä valtuuksia pääsevät antamaan julkisen sektorin, säätiöiden, kuolinpesien ja ulkomaisten yritysten edustajat, kun virkailija-avusteisen valtuuttamisen palvelu avataan kesällä 2020.  Tällöin myös ulkomainen henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voi saada valtuuden.

Työnantajan asiointipalveluun tarvitaan seuraavat Suomi.fi-valtuuskoodit:

 • Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen
  • korvaa kaksi Katso-roolia:
   • Hakemukset, maksut ja päätökset 
   • Suostumus sähköiseen päätökseen
 • Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu
  • korvaa Katso-roolin Maksutiedot
 • Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätösten tarkastelu
  • uusi valtuus, jonka avulla päätöstietojen tarkistamisen voi rajata yksittäisille henkilöille
 • Tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten
  • korvaa Katso-roolin Tilinumero
 • Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu
  • korvaa Katso-roolin Lokitietojen tarkistaja.

Organisaatio, joka antaa toiselta organisaatiolta saamansa valtuuden työntekijöilleen edustamisvaltuutena (esim. tilitoimisto), voi rajata, minkä Y-tunnuksen asioita kukin henkilö voi Kelan palvelussa hoitaa.  Rajaamalla valtuuden Y-tunnuksen perusteella tilitoimisto voi keskittää esim. Y-tunnusta koskevien maksu- ja päätöstiedostojen tarkistamisen tietyille henkilöille, vaikka useampi henkilö olisi oikeutettu lähettämään saman Y-tunnuksen hakemuksia. 

Lisätietoja