Työttömille mahdollisuus opiskella ja uusia tapoja aktiivisuusehdon täyttämiseen

1.1.2019 lähtien 25 vuotta täyttänyt työtön työnhakija voi opiskella lyhytkestoisia, enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. TE-palvelut tutkii, täyttyvätkö nämä ehdot.

Lyhytkestoisella opiskelulla voi jatkossa myös täyttää aktiivimallin ehdot. Myös muu sivutoiminen opiskelu kerryttää aktiivisuutta. Sivutoimisina pidetään sellaisia opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista. Aktiivisuus on riittävää, jos opiskelua on 65 maksupäivän tarkastelujaksolla vähintään viisi päivää.

Aktiivimalliin mukaan uusia toimijoita

1.4.2019 lähtien aktiivimallin piiriin tulee lisäksi uusia toimijoita, joiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi. Tällaisia toimijoita ovat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö, sen jäsenyhdistykset ja ammattiliitot. Myös rekisteröidyt yhdistykset, jotka saavat julkista rahoitusta, voivat tarjota aktiivimallin mukaista toimintaa.

Jotta työttömän osallistuminen hyväksytään aktiivisuudeksi, toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa. Järjestäjän tulee antaa osallistujalle todistus, jolla työtön osoittaa Kelalle osallistumisensa aktiivisuutta kerryttävään toimintaan.

TE-palveluiden ja Kelan verkkosivuille tulee helmikuussa lisää tietoa aktiivisuutta kerryttävän toiminnan sisällöstä ja järjestäjistä.

Lue lisää