Uusi chattirobotti neuvoo pian vanhempainpäivärahan hakemisessa –  nyt kaivataan kysymyksiä


Kela kerää asiakkailta vanhempainpäivärahaan liittyviä kysymyksiä. Niiden avulla kehitetään chattirobottia, joka tukee asiakkaita vanhempainpäivärahahakemuksen tekemisessä. 

Kela toivoo, että vanhempainpäivärahaa hakevat tai sitä jo hakeneet lähettäisivät Kelaan kysymyksiä, joita heille on herännyt vanhempainpäivärahasta tai sen hakemisesta. Kysymyksiä voi antaa verkkosivuilla.   

– Vanhempainpäivärahaa hakevien asiakkaiden elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, joten heidän kysymyksensä saattavat olla hyvin erilaisia ja yksityiskohtaisiakin. Siksi tahdomme kysyä suoraan asiakkailta, mihin he ovat toivoneet vastauksia ja tukea, kertoo suunnittelija Johanna Rahunen.

Chattirobotti sujuvoittaa verkkoasiointia

Lapsiperheiden etuuksia haetaan runsaasti verkossa, ja chattirobotin tarkoituksena on entisestään sujuvoittaa verkkoasiointia. Chattirobotin avulla asiakas saa nopeasti ja helposti tukea etuuden hakemisen kaikissa vaiheissa. Sen on tarkoitus antaa yleistä tietoa etuudesta ja vastata esimerkiksi liitteisiin tai palkkalaskelmiin liittyviin kysymyksiin.

Asiakkailta kerättyjen kysymysten pohjalta kehitetystä chattirobotista julkaistaan ensimmäinen versio vuoden 2018 aikana. Kehitystyötä jatketaan asiakkailta saadun palautteen mukaan.