Uusia lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia eniten diabeteksen vuoksi


Yleisin korvausoikeuden aiheuttava pitkäaikaissairaus on edelleen verenpainetauti. Sen perusteella korvausoikeuden saaneiden määrä on kuitenkin vähentynyt 10 vuodessa 16 %.

Kelan myöntämiä lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuksia oli vuoden 2017 lopussa voimassa noin 2,8 miljoonaa kappaletta. Yhteensä korvausoikeus oli 1 387 000 henkilöllä. Korvausoikeuksien haltijoiden määrä kasvoi lähes 16 000 henkilöllä (1 %).

Uusia erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten diabeteksessa, jonka vuoksi vuonna 2017 myönnettiin 23 500 alempaa erityiskorvausoikeutta ja 21 800 ylempää erityiskorvausoikeutta.

Yleisimmin korvausoikeuden aiheuttaa verenpainetauti tai diabetes


Pitkäaikaissairauksiin liittyviä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia oli vuoden 2017 lopussa voimassa noin 2,4 miljoonaa kappaletta.

Yleisin korvausoikeuden aiheuttava sairaus oli krooninen verenpainetauti, jonka lääkkeiden erityiskorvausoikeus oli 427 000 henkilöllä. Määrä kuitenkin väheni edellisvuodesta lähes 14 000 henkilöllä (-3 %), ja huippuvuodesta 2008 se on vähentynyt lähes 82 000 henkilöllä (-16 %).

Toiseksi yleisin sairaus oli diabetes, jonka vuoksi voimassa oli 336 000 ylempää erityiskorvausoikeutta ja saman verran alempia erityiskorvausoikeuksia. Diabeteksen ylemmän korvausoikeuden haltijoita oli runsaat 10 000 enemmän kuin edellisvuoden lopussa.

Kolmanneksi yleisin sairaus oli krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet, joihin liittyvä erityiskorvausoikeus oli voimassa 265 000 henkilöllä.

Verenpainetauti ja diabetes on tavallisin kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmä

 

Katso kuva täysikokoisena.

Erityiskorvausoikeuksien perusteella yleisin kahden pitkäaikaissairauden yhdistelmä suomalaisilla on verenpainetauti ja diabetes, joita sairastaa 135 000 henkilöä. Verenpainetauti ja sepelvaltimotauti on 60 000 henkilöllä, diabetes ja sepelvaltimotauti 47 000 henkilöllä ja astma ja verenpainetauti on 46 000 henkilöllä.

Yleisimmät kolmen pitkäaikaissairauden yhdistelmät ovat sellaisia, joissa henkilöllä on diabeteksen ja verenpainetaudin lisäksi kolmas sairaus. Useimmiten tämä kolmas sairaus on sepelvaltimotauti.

Kela voi myöntää erityiskorvausoikeuden vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääkkeisiin. Se tarkoittaa, että asiakas saa lääkkeistä sairausvakuutuskorvauksena peruskorvausta (40 % lääkevalmisteen hinnasta) suuremman korvauksen. 

Lue lisää tilastokatsauksesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201803063754

 

Lisätietoja