Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin yksilöfysioterapian ja Eteläisen allasterapian tarjouskilpailut syksyllä 2019

Kelan internetsivut

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen alla lueteltujen terapioiden tarjouskilpailut syksyllä 2019. Kela tiedottaa tarjouskilpailujen avautumisesta Kelan verkkosivuilla.

Tavoiteaikatauluna on kaikkien tarjouskilpailujen osalta lokakuu

Eteläinen vakuutuspiiri

  • suomenkielinen yksilöfysioterapia
  • suomenkielinen yksilöallasterapia
  • ruotsinkielinen yksilöfysioterapia ja -allasterapia

Itäinen vakuutuspiiri

  • yksilöfysioterapia

Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirien toimintaterapian hankintojen valmistelu aloitetaan syksyllä 2019.

HILMA

Tarjouskilpailujen hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi).

Hanki-palvelu

Tarjouskilpailujen julkaisemisen jälkeen kaikkien hankittavien palvelujen tarjousmateriaali kokonaisuudessaan löytyy Hanki-palvelusta. (www.hanki-palvelu.fi)

Kela ei järjestä tarjouskilpailuista erillistä tiedotustilaisuutta.

Tarjoajat voivat kysyä tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä vain Hanki-palvelussa tarjouspyynnössä ilmoitettuna määräaikana. Kela vastaa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin Hanki-palvelussa.  Muulla tavalla annetut vastaukset (esimerkiksi puhelin tai sähköposti) eivät sido Kelaa. Kela ei vastaa puhelimitse eikä sähköpostilla terapioiden tarjouskilpailuun liittyviin kysymyksiin.

Hanki-palvelu on Cloudialta Kelan käyttöön ostettu sähköinen järjestelmä. Mikäli tarjoajalla on järjestelmään rekisteröitymiseen tai muihin teknisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä, vastaa näihin kysymyksiin Cloudia (www.hanki-palvelu.fi).

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden voimassa olevien sopimusten optiokausi vuodelle 2021

Kela ilmoittaa voimassa olevien sopimusten optiokauden 2021 käyttämisestä myöhemmin. Option käytöstä on ilmoitettava sopimuksen mukaan viimeistään 31.5.2020 mennessä.