Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Eteläisen vakuutuspiirin suomenkielinen yksilöallasterapian tarjouskilpailu on avautunut

Seuraava tarjouskilpailu on avautunut

1.Eteläinen vakuutuspiiri

  • suomenkielinen yksilöallasterapia

Myöhemmin avautuva tarjouskilpailu

1.Eteläinen vakuutuspiiri

  • ruotsinkielinen yksilöallasterapia  

HILMA

Tarjouskilpailujen hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa  (www.hankintailmoitukset.fi).

Hanki-palvelu

Tarjouskilpailujen julkaisemisen jälkeen kaikkien hankittavien palvelujen tarjousmateriaali kokonaisuudessaan löytyy Hanki-palvelusta. (www.hanki-palvelu.fi)

Tarjoajat voivat kysyä tarjouskilpailuun liittyviä kysymyksiä vain Hanki-palvelussa tarjouspyynnössä ilmoitettuna määräaikana. Kela vastaa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin Hanki-palvelussa. Kela ei vastaa puhelimitse eikä sähköpostilla terapioiden tarjouskilpailuun liittyviin kysymyksiin.

Hanki-palvelu on Cloudialta Kelan käyttöön ostettu sähköinen järjestelmä. Mikäli tarjoajalla on järjestelmään rekisteröitymiseen tai muihin teknisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä, vastaa näihin kysymyksiin Cloudia (www.hanki-palvelu.fi).

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden voimassa olevien sopimusten optiokausi vuodelle 2021

Kela ilmoittaa voimassa olevien sopimusten optiokauden 2021 käyttämisestä myöhemmin. Option käytöstä on ilmoitettava sopimuksen mukaan viimeistään 31.5.2020 mennessä.

Anbudsförfarandet gällande individuell vattenterapi på finska inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i södra försäkringsdistriktet har inletts

Följande anbudsförfarande har inletts

1. södra försäkringsdistriktet

  • individuell vattenterapi på finska

Följande anbudsförfarande inleds senare

1. södra försäkringsdistriktet

  • individuell vattenterapi på svenska 

HILMA

Meddelanden om upphandling i samband med anbudsförfaranden publiceras i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi/sv/).

Hanki-tjänsten

Efter att anbudsförfarandena publicerats finns anbudsmaterialet för alla tjänster som upphandlas i sin helhet i Hanki-tjänsten. (www.hanki-palvelu.fi)

Anbudsgivarna kan ställa frågor som gäller anbudsförfarandet endast i Hanki-tjänsten inom den tid som anges i anbudsförfrågan. Frågor som ställts inom tidsfristen besvaras av FPA i Hanki-tjänsten. FPA svarar inte per telefon eller e-post på frågor gällande anbudsförfaranden för terapitjänster.

Hanki-tjänsten är ett elektroniskt system som FPA köpt av företaget Cloudia. Anbudsgivare som har frågor om hur man registrerar sig i systemet eller har andra tekniska problem, ska vända sig till Cloudia (www.hanki-palvelu.fi)

Optionsperioden år 2021 för gällande avtal om terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA meddelar senare om man utnyttjar optionsperioden år 2021 för de gällande avtalen. Enligt avtalen måste detta meddelas senast 31.5.2020.