Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden tarjouskilpailut ovat alkaneet

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioiden tarjouskilpailut ovat alkaneet viikolla 14.

Kaikki vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouspyynnöt on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjousmateriaali kokonaisuudessaan löytyy Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi).