Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouskilpailuja koskevat tallenteet

Keväällä 2018 järjestettävien vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouskilpailuja koskevista ajankohtaisista asioista on tehty videotallenteet. Tallenteet esityksistä sekä esitysten materiaali ovat saatavilla alla olevien linkkien kautta suomeksi ja ruotsiksi.

Videoinspelningar om anbudsförfarandena gällande terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Vi har gjort videoinspelningar om aktuella ärenden som anknyter till anbudsförfarandena våren 2018 gällande terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Inspelningarna och materialen de bygger på finns på finska och svenska bakom länkarna nedan.

Lue lisää