Vuonna 2017 vammaisten henkilöiden tulkkaustilausten määrä kasvoi lähes 7 %
 

 


Katso video viittomakielellä Youtubessa.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun vuosi 2017 oli kiireinen: tilauksia tehtiin 152 000 ja tilausmäärä kasvoi 6,8 % vuodesta 2016. Tulkki löytyi 137 000 tilaukseen, eli 95 %:iin kaikista tilauksista.

 

Tulkkauspalveluun oli vuonna 2017 oikeutettu yhteensä 6 000 henkilöä ja palvelua käytti 3 400 henkilöä. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää sitä vähintään yhden tunnin vuodessa. Heistä suurin osa, 2 400 asiakasta, oli kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä oli 780 ja kuulonäkövammaisia 270. Palveluun oikeutettujen määrä kasvoi, mutta käyttäjien määrä pysyi lähes vuoden 2016 tasolla.


Katso infograafi isommassa koossa.

Vuonna 2017 tulkkauspalvelun asiakkaat tekivät yhteensä 152 000 tilausta, mikä on 6,8 % enemmän kuin vuonna 2016. Kuulovammaiset asiakkaat tekivät 83 000 tilausta, puhevammaiset 44 000 tilausta ja kuulonäkövammaiset 25 000 tilausta. Kaikkien asiakasryhmien tilausmäärät kasvoivat. Eniten kasvoivat puhevammaisten (12,8 %) ja kuulonäkövammaisten (13,7 %) tekemien tilausten määrät. Opiskelutulkkaustilaukset ovat mukana luvuissa.

Vuonna 2017 yhteensä 137 000 tilaukseen löytyi tulkki ja 5 100 tilausta peruutettiin. Tulkkia ei löytynyt 8 000 tilaukseen.

– Tämä tarkoittaa, että noin yhdeksään tilaukseen kymmenestä löytyi tulkki viime vuonna. Käytännössä on liki mahdotonta, että jokaiseen tilaukseen löytyisi tulkki, koska tulkkien saatavuus vaihtelee. Seuraamme, miten uusi malli alkaa toimia ja missä on korjattavaa, sanoo Osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Kuulovammaisten asiakkaiden tilauksista 97 %:iin löytyi tulkki. Puhevammaisten tilauksista 88 %:iin ja kuulonäkövammaisten tilauksista 98 %:iin löytyi tulkki. Vaikka ruotsinkielisten asiakkaiden tilanne on kaikilla alueilla haasteellinen, vuonna 2017 ruotsinkielisten tilauksista noin 86 %:iin löytyi tulkki. Tulkin saamiseen vaikuttaa esimerkiksi tulkkien alueellinen ja ajallinen saatavuus.

Kela kilpailutti palvelun vuonna 2017 ja uusi kausi lähti käyntiin joulukuussa. Tammikuussa 2018 asiakkaat tekivät 13 400 tulkkitilausta. Tulkki löytyi 12 100 tilaukseen, 390 peruutettiin ja 650 tilaukseen ei löytynyt tulkkia.

Kelan verkkosivuilta löytyy tilastoja vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun käyttäjämääristä vuodesta 2011. Kevään 2018 aikana verkkosivuille tuodaan myös muita tulkkauspalvelua koskevia tilastoja. Tilastotiedotteen luvut on pyöristetty.

 

Kela järjestää tulkkauspalvelua kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa vuoksi tulkkausta muun muassa työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Vuonna 2017 tulkkauspalveluun oikeutettuja oli 6 000, ja sitä käytti noin 3 400 henkilöä. Vuoden aikana tehtiin 152 000 tulkkitilausta, ja palvelun kustannukset olivat noin 45,2 miljoonaa euroa. Kela on järjestänyt vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua vuodesta 2010.

Lisää tietoa asiakkaille: