Vuonna 2021 alkavan uuden sopimuskauden keväällä 2020 hankitut kurssit on julkaistu

Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä on julkaissut 9.11.2020 kuntoutuskurssihaussa keväällä vuonna 2020 hankitut suomenkieliset kurssit, jotka voivat alkaa 1.1.2021 jälkeen. Kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu.

Marraskuussa vuonna 2020 julkaistavat vuonna 2021 alkavat suomenkieliset kurssit ovat seuraavat:

 • ADHD- ja ADD-lasten sopeutumisvalmennus, perhekurssi
 • Lievän ja keskivaikean autismikirjon häiriön sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi
 • Varhain alkaneiden ja vaikea-asteisten autismikirjon häiriöiden sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi
 • Aikuisten Verso-kurssi
 • Aikuisten Silmu-kurssi
 • Muistisairaiden sopeutumisvalmennuskurssi aikuisille
 • Liikehäiriösairauksien kuntoutuskurssi aikuisille
 • Reumaa sairastavan kuntoutuskurssi aikuisille ja sopeutumisvalmennuskurssi aikuisille
 • Tulehduksellista reumasairausta sairastavan lapsen ja nuoren sopeutumisvalmennuksen perhekurssi

Ruotsinkielisistä kursseista ilmoitetaan myöhemmin.
Osa vuonna 2020 hankituista vuonna 2021 alkavista kursseista julkaistaan myöhemmin. Kurssien julkaisuaikatauluista kerrotaan tarkemmin valituille palveluntuottajille lähetettävässä ilmoituskirjeessä. Lue lisää tiedotteesta Vuonna 2020 hankittavien kurssien aikatauluja.

Kurssien palvelukuvaukset ovat Kelan verkkosivuilla. Kurssijärjestelmässä on yksittäisen kurssin kohderyhmän kuvauksessa linkki kyseessä olevaan palvelukuvaukseen.

Palveluntuottaja:

 • Tarkista 30.11.2020 mennessä, että kurssien yhteyshenkilötiedot ja aikataulut ovat oikein.
 • Tee mahdolliset aikatauluja ja yhteyshenkilöitä koskevat muutokset suoraan kurssin tietoihin.
 • Huomioi, että kurssien aikataulujen tulee olla palvelukuvauksen mukaiset.

Ohjeet muutosten tekemiseen löytyvät ekstranetistä käsikirjoista:

 • Muutosten tekeminen
 • SR/AMM-kurssit: Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien toimeenpanon käsikirja (päivitetty 2.11.2020)

Keskitetty päätöksenteko

 • ADHD- ja ADD-kursseissa sekä autismikirjon häiriön kursseissa (lievät ja keskivaikeat sekä varhaiset ja vaikea-asteiset) on Kelassa keskitetty päätöksenteko.

Lisätiedustelut

Ottakaa tarvittaessa yhteyttä etuuspalvelujen hankinta- ja sopimushallintaryhmään sähköpostilla osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi