Yrittäjien työterveyshuollon uudet korvaushakemuslomakkeet käyttöön 1.1.2021

Yrittäjien työterveyshuollon lomakkeita on uudistettu vastaamaan sairausvakuutuslain muutosta. Jatkossa lomakkeilla ei enää kysytä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöstä, koska se ei enää vaikuta ehkäisevän työterveyshuollon korvausprosenttiin.

Yrittäjien työterveyshuollon lomakkeita on uudistettu siten, että niissä huomioidaan 1.1.2020 voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos. Yrittäjien työterveyshuoltoa koskevia muutoksia sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Uusia lomakkeita käytetään, kun haetaan korvausta 1.1.2021 tai sen jälkeen annetuista yrittäjien työterveyshuollon palveluista.

Lakimuutoksen seurauksena lomakkeilla ei enää kysytä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöstä. Jatkossa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen malli ei vaikuta korvausprosenttiin. Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on aina 60 prosenttia. Sairaanhoidon eli korvausluokan II korvaus ei muutu: se on jatkossakin 50 prosenttia.

Samassa yhteydessä lomakkeisiin on tehty muitakin muutoksia. Lomakkeisiin on esimerkiksi lisätty kohdat työterveyshuollon etäpalveluiden ilmoittamista varten. Nykyisissä lomakkeissa etäpalveluita ei ole eritelty muista kustannuksista.

Uudet lomakeversiot ovat tulostettavissa Kelan sivuilta 1.1.2021 alkaen.

Käytä vain Kelan hyväksymiä lomakkeita

Jos tulostat lomakkeet työterveyshuollon palveluntuottajan tietojärjestelmästä, varmista, että ne ovat Kelan hyväksymiä.

Kelan hyväksymät lomakkeet tunnistaa alareunasta löytyvästä numerosta ja Kelan hyväksymä lomake ‑tekstistä.

Työterveyshuollon järjestelmätoimittajille on tiedotettu muutoksesta, jotta he osaavat toteuttaa muutokset tietojärjestelmistä tulostuviin lomakkeisiin.

Lue lisää