Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 21.9.2005

Uusia erityisperustein peruskorvattavia lääkkeitä

Sevelameeri

Hyperfosfatemian hoitoon tarkoitettu sevelameeri tulee sairausvakuutuksesta rajoitetusti peruskorvattaviksi 1.10.2005.

Valtioneuvoston 4.8.2005 antaman asetuksen (616/2005) mukaan sevelameeria peruskorvataan munuaisdialyysipotilaiden vaikeahoitoisessa hyperfosfatemiassa erityisin käyttöaihein. Oikeutta peruskorvaukseen haetaan Kelalta erikoissairaanhoidon dialyysipotilaita hoitavassa nefrologian tai sisätautien yksikössä annetulla lääkärinlausunnolla B.

Sevelameeri (korvausnumero 320) on peruskorvattavaa dialyysipotilaille, joiden hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Vardenafiili

Vardenafiili tulee sairausvakuutuksesta rajoitetusti peruskorvattavaksi vaikeasta perustaudista johtuvassa vaikeassa erektiohäiriössä erityisin käyttöaihein 1.10.2005.

Vardenafiili peruskorvataan potilaille, joille on lääkärinlausunnon B perusteella myönnetty peruskorvausoikeus 'merkittävien ja kalliiden erektiohäiriöiden hoidossa käytettävien lääkkeiden' peruskorvaukseen (korvausnumero 308).