Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 22.10.2003

Pimekrolimuusivoide peruskorvattavaksi 1.11.2003 alkaen

Atooppisen ihottuman hoidossa käytettävää pimekrolimuusivoidetta peruskorvataan marraskuun alusta lukien valtioneuvoston asetuksen nojalla "merkittävänä ja kalliina" lääkkeenä.

Takrolimuusi- ja pimekrolimuusivoiteen peruskorvausoikeus myönnetään hakemuksesta vaikeahoitoista atooppista ihottumaa sairastaville potilaille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tavanomaisista hoidoista tai joille tavanomaiset hoidot eivät sovi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto, joka on annettu atooppista ihottumaa hoitavasta ihotautien, allergologian tai lastentautien erikoissairaanhoidon yksiköstä tai jonka on antanut ihotautien tai allergologian erikoislääkäri tai lasten atooppisten sairauksien hoitoon perehtynyt lastentautien erikoislääkäri. Ennestään takrolimuusivoiteen peruskorvaukseen oikeutetut ovat oikeutettuja myös pimekrolimuusivoiteen peruskorvaukseen.

Valtioneuvoston asetus 852/2003

Kansaneläkelaitoksen päätös 20.10.2003