Lantaanikarbonaattivalmiste rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.7.2006

Lantaanikarbonaattia sisältävät Fosrenol-purutabletit ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattavia munuaisdialyysipotilaiden vaikeahoitoisen hyperfosfatemian hoidossa erityisin käyttöaihein 1.7.2006 alkaen.

Kansaneläkelaitos on 9.6.2006 antanut uuden päätöksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden sairausvakuutuslain mukaisissa peruskorvauksissa tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä. Päätös tulee voimaan 1.7.2006.

Kansaneläkelaitoksen päätöksen mukaan lantaanikarbonaatti (korvausnumero 320) on sevelameerin tapaan peruskorvattavaa dialyysipotilaille, joiden hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Oikeutta lantaanikarbonaatin peruskorvaukseen haetaan erikoissairaanhoidon dialyysipotilaita hoitavasta nefrologian tai sisätautien yksiköstä annetulla lääkärinlausunnolla B.