Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 25.10.2005

Detemirinsuliini erityiskorvattavaksi 1.11.2005

Detemirinsuliinia sisältävä Levemir-valmiste tulee lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2005 sairausvakuutuksesta erityiskorvattavaksi sairaudessa diabetes, kun kysymyksessä on tyypin 1 diabeteksen hoito.

Detemirinsuliinia erityiskorvataan glargininsuliinin tapaan. Glargininsuliinin ja detemirinsuliinin erityiskorvaamisen edellytyksenä on diabeteksen erityiskorvausoikeuden (103) lisäksi, että lääkäri merkitsee glargininsuliinia ja detemirinsuliinia määrätessään lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' 'Tyypin 1 diabetes' tai lyhyesti 'DM 1'.