Adalimumabin ja olantsapiinin korvauskäytännöt muuttuvat

Adalimumabi

Adalimumabi tulee sairausvakuutuksesta rajoitetusti peruskorvattavaksi 'merkittäväksi ja kalliiksi lääkkeeksi' 1.3.2004. Lääketurvallisuusviranomaisten sille hyväksymien käyttöaiheiden mukaan adalimumabi on tarkoitettu keskivaikeaa tai vaikeaa aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä, kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta. Vaikutustavaltaan se muistuttaa etanerseptiä ja infliksimabia.

Adalimumabia peruskorvataan potilaille, joille on hakemuksen ja sen mukana toimitetun B-lääkärinlausunnon perusteella myönnetty peruskorvausoikeus valtioneuvoston asetuksen mukaisille lääkkeille 'Etanersepti, infliksimabi ja muut merkittävät ja kalliit reumasairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet' (korvausnumero 313).

Kansaneläkelaitoksen päätös

Olantsapiini

Psykoosilääke olantsapiinin erityiskorvauskäytäntö muuttuu. Olantsapiinia erityiskorvataan 1.3.2004 lukien vaikeahoitoista psykoosia sairastaville potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus valtioneuvoston asetuksen mukaiseen sairauteen 'Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt' (sairaus 112) edellyttämättä enää vaikeahoitoisuuden osoittamista erillisellä lääkärinlausunnolla.

Muutoksen taustalla ovat olantsapiinia sisältävän lääkevalmisteen käyttöaiheiden muutokset. Lääketurvallisuusviranomaiset ovat tutkimustiedon perusteella laajentaneet olantsapiinin käyttöaiheet koskemaan aiempien lisäksi myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen potilailla, joiden maniavaiheen hoidossa on saatu vaste olantsapiinilla. Olantsapiinia erityiskorvataan 1.3.2004 lukien edelleen myös potilaille, joille on aiemmin myönnetty erityiskorvausoikeus 'Vaikeahoitoisen psykoosin' (sairaus 188) perusteella.