Orlistaatti, sibutramiini ja muut merkittävät ja kalliit liikalihavuuden hoidossa käytettävät lääkkeet

Kansaneläkelaitos on 29.3.2005 antanut uuden päätöksen erityisperustein korvattavien lääkkeiden sairausvakuutuslain mukaisissa peruskorvauksissa noudatettavista erityisistä käyttöaiheista ja korvattavuuden edellytyksistä. Päätös tulee voimaan 1.5.2005.

Päätöksessä on muutettu orlistaatin, sibutramiinin ja muiden merkittävien ja kalliiden liikalihavuuden hoidossa käytettävien lääkkeiden peruskorvauksissa noudatettavia erityisiä käyttöaiheita ja korvattavuuden edellytyksiä.


310. Orlistaatti, sibutramiini ja muut merkittävät ja kalliit liikalihavuuden hoidossa käytettävät lääkkeet

Orlistaatti ja sibutramiini ovat peruskorvattavia sairaalloisessa liikalihavuudessa erityisin käyttöaihein.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Erityiset käyttöaiheet

Peruskorvattavuus edellyttää jokaisen kolmesta seuraavasta vaatimuksesta täyttymistä:

  1. Luotettavalla vaa'alla osoitettu vähintään viiden prosentin laihtuminen kolmen kuukauden kestoisessa pelkkään ruokavalioon tai ruokavalioon ja lääkehoitoon perustuvassa laihdutuksessa.

  2. Painoindeksi vähintään 32 kg/m2 ennen laihdutusta.

  3. Vähintään yksi seuraavista sairauksista

  • diabetes: paastoverinäytteen glukoosipitoisuus (fB-gluk) toistetusti vähintään 6,1 mmol/l tai aiemmin myönnetty diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeus

  • verenpainetauti: verenpaine kolmen kuukauden laihdutusjakson kuluessa toistetuissa mittauksissa diastolisesti vähintään 100 tai systolisesti vähintään 170 mmHg tai aiemmin myönnetty verenpainelääkkeiden erityiskorvausoikeus

  • uniapnea: vaikeusasteeltaan sellainen uniapnea, jonka katsotaan vallitsevan hyvän hoitokäytännön mukaan vaativan nenän kautta annettavaa ylipainehengitystä

  • lonkka-, polvi- tai nilkkanivelen toiminnallisesti merkittävästi haittaava nivelrikko.

Korvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että hoito on hyvän hoitokäytännön mukaista. Valmisteyhteenvedon mukaan epäadekvaatisti hoidettu hypertensio (>145/90 mmHg) on sibutramiinihoidon vasta-aihe eikä se näin ollen sovellu sibutramiinihoidon korvattavuuden perusteeksi.

Näiden lääkkeiden peruskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Lausunnon tulee sisältää seuraavat tiedot: mitattu pituus, punnittu paino ja painoindeksi ennen edellä kohdassa 1 esitetyn mukaista laihdutusta, annettu ruokavalio-ohjaus, punnitusten tulokset (kg) laihdutuksen aikana, paino ja painoindeksi laihdutuksen jälkeen, sekä liitännäissairauksiin liittyvät perustelut ja niiden kehitys laihdutuksen aikana. Peruskorvausoikeus myönnetään määräaikaisena enintään kahdeksi vuodeksi.