Henkilökortti ja eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kesäkuun 2004 alussa otetaan käyttöön henkilökortti, johon on mahdollista liittää sairausvakuutustiedot. Sairausvakuutustiedot sisältävää henkilökorttia voidaan käyttää Suomessa Kela-kortin sijasta. Henkilökortissa oleva KELA- tai FPA-merkintä ja viivakoodi ilmaisevat, että kortti toimii myös Kela-korttina. Tällaisen henkilökortin asiakas voi esittää valtakirjasopimusmenettelyssä.

Kesäkuun 2004 alusta aletaan myöntää myös eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kelpaa Kela-korttina Suomessa eikä sitä voi käyttää valtakirjasopimusmenettelyssä.

Henkilökortti sairausvakuutustiedoin

Sairausvakuutustiedot sisältävä henkilökortti toimii Kela-korttina ja matkustusasiakirjana ja siinä on sähköisessä asioinnissa tarvittava kansalaisvarmenne. Henkilökortin myöntää poliisi. Henkilökortin pohjaväri on Suomen kansalaisilla sininen ja ulkomaan kansalaisilla punainen. Henkilökortti on voimassa 5 vuotta. Kortin etupuolella näkyy kortin viimeinen voimassaolopäivä sekä henkilötiedot.

Sairausvakuutustietojen liittämisestä korttiin päättää Kela. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin kääntöpuolella on

  • viivakoodi, joka sisältää henkilötunnuksen

  • KELA- tai FPA-merkintä.

Lisäksi kortin kääntöpuolella voi olla merkintä

  • vakuuttamisen voimassaoloajasta määräaikaisesti Suomessa vakuutetuilla

  • oikeuksista erityiskorvattaviin lääkkeisiin ja merkittävien ja kalliiden lääkkeiden peruskorvauksiin ja kliinisten ravintovalmisteiden korvauksiin sekä korvausoikeuksien mahdolliset määräajat

  • työpaikkakassaan kuulumisesta (työpaikkakassan numero).

Henkilökortin voimassaolo tulee aina tarkistaa. Voimassaoloajan päätyttyä henkilökortti ei kelpaa enää myöskään Kela-korttina. Jos korttiin merkitty vakuuttamisen voimassaolo päättyy ennen kortin voimassaolon päättymistä, kortti kelpaa Kela-korttina vain vakuuttamisen päättymiseen saakka.

Kun sairausvakuutustiedot muuttuvat asiakkaan on uusittava henkilökorttinsa. Uusinnan jälkeen vanha kortti jää henkilön haltuun, mutta poliisi on tehnyt sen kelpaamattomaksi leikkaamalla kortin oikean alakulman valokuvan kohdalta pois. Tällainen kortti ei kelpaa enää Kela-korttina.

Ohessa kuva henkilökortista

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti toimii todistuksena siitä, että henkilö kuuluu kortin myöntäjämaan sairausvakuutusjärjestelmän piiriin. Kortti oikeuttaa lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kelpaa Kela-korttina Suomessa. Toisessa EU- tai ETA-maassa myönnettyä eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei voi myöskään käyttää valtakirjasopimusmenettelyssä, vaan asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan palvelupisteestä.

Ohessa kuva eurooppalaisesta sairaanhoitokortista

Lisätietoa henkilökortista ja eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy Kelan Internet-sivuilta.