326. Adalimumabi rajoitetusti peruskorvattavaksi myös suolistosairauksissa 1.12.2007 lukien

Adalimumabia sisältävät Humira-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.12.2007 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia myös

vaikeahoitoisen ja aktiivisen Crohnin taudin hoidossa erityisin käyttöaihein potilaille, joilla täysimääräinen ja riittävä kortikosteroidihoito ja/tai immunosuppressiohoito ei ole saanut aikaan hoitovastetta tai jotka eivät siedä tällaisia hoitoja tai joilla on tällaisille hoidoille jokin lääketieteellinen vasta-aihe.

Voimassa olevan Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen mukaisesti adalimumabia peruskorvataan korvausnumerolla 313 reumaattisten sairauksien hoidossa. Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt 21.11.2007 rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Adalimumabin suolistosairauksia koskevan peruskorvausoikeuden (326) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.12.2007.


326. Adalimumabi (suolistosairaudet)

Adalimumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus eräiden suolistosairauksien hoitoon (326) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B näiden sairauksien hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneeltä alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen ja aktiivisen Crohnin taudin hoitoon potilaille,

  • joilla täysimääräinen ja riittävä kortikosteroidihoito ja/tai immunosuppressiohoito ei ole saanut aikaan hoitovastetta tai

  • jotka eivät siedä tällaisia hoitoja tai joilla on tällaisille hoidoille jokin lääketieteellinen vasta-aihe.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa adalimumabin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.