Sinakalseetti rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.3.2007 lukien

Sinakalseettia sisältävät Mimpara-tabletit ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti rajoitetusti peruskorvattavia 1.3.2007 lukien loppuvaiheen munuaistautia sairastavilla dialyysipotilailla, joilla on tavanomaisella lääkehoidolla hallitsematon sekundaarinen hyperparatyreoosi.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sinakalseetin (321) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2007.


321. Sinakalseetti

Sinakalseetti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sinakalseetin peruskorvausoikeus (321) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon dialyysipotilaita hoitavasta nefrologian tai sisätautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Sinakalseetti on peruskorvattavaa dialyysipotilaille, joiden loppuvaiheen munuaistautiin liittyvä sekundaarinen hyperparatyreoosi ei ole hallittavissa tavanomaisella lääkehoidolla.

Erikoissairaanhoidon dialyysipotilaita hoitavasta nefrologian tai sisätautien yksiköstä annetusta lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on loppuvaiheen munuaistautiin liittyvä sekundaarinen hyperparatyreoosi, joka ei ole hallittavissa tavanomaisella lääkehoidolla.

Peruskorvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.