Lisäkilpirauhashormoni rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2007 lukien

Lisäkilpirauhashormonia sisältävä Preotact-valmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti rajoitetusti peruskorvattavaa 1.4.2007 lukien. Peruskorvattavuus on rajoitettu sairauteen vaikea ja vaikeahoitoinen luunmurtumiin johtanut osteoporoosi erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään 19.3.2007. Lisäkilpirauhashormoni on lisätty päätökseen peruskorvattavaksi samoin selvityksin ja lääketieteellisin edellytyksin kuin teriparatidi. Lisäkilpirauhashormonin (318) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.4.2007.


318. Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi

Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (318) myönnetään vaikean ja vaikeahoitoisen, luunmurtumiin johtaneen osteoporoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sisätautien, reumatologian, endokrinologian, geriatrian, kirurgian, ortopedian ja traumatologian tai fysiatrian erikoissairaanhoidon yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää postmenopausaalisille naisille, joilla on todettu vähintään yksi pienienerginen murtuma ja

 • osteoporoosi (T-score < -2,5) ja jotka eivät voi käyttää bisfosfonaatti-valmisteita hoitokokeiluissa osoitettujen haittavaikutusten takia

  tai
   
 • vaikea osteoporoosi (T-score < -3,0) ja joilla asianmukaisesta annostelusta huolimatta bisfosfonaattihoito on osoittautunut tehottomaksi, jolloin
   
 • luotettavasti osoitettu luun tiheyden pienentymä on ollut > 5 % vuodessa tai > 10 % kolmessa vuodessa

  tai
   
 • vuoden kestäneen bisfosfonaattihoidon jälkeen potilaalla on todettu uusi nikamanmurtuma.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään 18 kuukaudeksi.