Erlotinibista (Tarceva) siirtymävaiheessa peruskorvausta myös lääkemääräysmerkinnällä 29.2.2008 asti

Erlotinibi (Tarceva) on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti 1.11.2007 lukien rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (325) myönnetään päätöksen mukaisten lääketieteellisten edellytysten täyttyessä keuhkosyövän ja haimasyövän hoitoon lääkärinlausunnon perusteella.

Erikseen haettavan korvausoikeuden 325 lisäksi erlotinibista (Tarceva) voidaan 8.11.2007 - 29.2.2008 antaa peruskorvaus apteekin välityksellä myös pelkän lääkemääräysmerkinnän perusteella. Tällöin peruskorvaaminen edellyttää paitsi päätöksen mukaisten korvattavuuden edellytysten täyttymistä, myös hoitavan lääkärin niiden perusteella lääkemääräykseen tekemää merkintää "Keuhkosyöpä" tai "Haimasyöpä". Korvattavuuden edellytykset kuvataan tarkemmin Kansaneläkelaitoksen 8.11.2007 antamassa päätöksessä.

Lääkemääräysmerkinnän hyväksymisen tarkoituksena on siirtymävaiheessa välttää hoidon jo aloittaneille, peruskorvauksen edellytykset täyttäville potilaille lääkärinlausunnoista ja hakemusten käsittelystä mahdollisesti aiheutuvaa viivettä.