Muutoksia rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.8.2008 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Strontiumranelaatti rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.8.2008 alkaen

Strontiumranelaattia sisältävät Protelos-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.8.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) vaikeahoitoisen osteoporoosin hoitoon erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Strontiumranelaatin peruskorvausoikeuden (327) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.8.2008.


327. Strontiumranelaatti

Strontiumranelaatti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (327) myönnetään vaikeahoitoisen postmenopausaalisen osteoporoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B potilasta hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään postmenopausaalisen osteoporoosin hoitoon potilaille, joilla on todettu hyvän hoitokäytännön mukaan hoitoa tarvitseva osteoporoosi (T-score ≤ -2,5) ja joilla bisfosfonaatit eivät tehoa tai ne eivät sovi haittavaikutusten vuoksi.

Peruskorvausoikeus myönnetään kerralla enintään 5 vuodeksi.


Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi 1.8.2008 alkaen

Kansaneläkelaitos on samassa yhteydessä muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen lisäkilpirauhashormonin ja teriparatidin (318) korvausoikeuden myöntämisen lääketieteellisissä edellytyksissä mainitut T-score -määreet. Lisäkilpirauhashormonin ja teriparatidin peruskorvausoikeuden (318) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.8.2008.


318. Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi

Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (318) myönnetään vaikean ja vaikeahoitoisen, luunmurtumiin johtaneen osteoporoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sisätautien, reumatologian, endokrinologian, geriatrian, kirurgian, ortopedian ja traumatologian tai fysiatrian erikoissairaanhoidon yksi­köstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää potilaille, joilla on todettu vähintään yksi pienienerginen murtuma ja

  • osteoporoosi (T-score ≤ -2,5) ja jotka eivät voi käyttää bisfosfonaattivalmisteita hoitokokeiluissa osoitettujen haittavaikutusten takia

tai

  • vaikea osteoporoosi (T-score ≤ -3,0) ja joilla asianmukaisesta annoste­lusta huolimatta bisfosfonaattihoito on osoittautunut tehottomaksi, jolloin
  • luotettavasti osoitettu luun tiheyden pienentymä on ollut > 5 % vuodessa tai > 10 % kolmessa vuodessa

tai

  • vuoden kestäneen bisfosfonaattihoidon jälkeen potilaalla on todettu uusi nikamanmurtuma.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään 18 kuukaudeksi.