Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä sekä rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. 1.7.2008 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Adalimumabin rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee 1.7.2008 alkaen

Adalimumabia sisältävät Humira-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.7.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) sairaudessa vaikea ja vaikeahoitoinen psoriaasi erityisin käyttöaihein.

Voimassa olevan Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen mukaisesti adalimumabia peruskorvataan korvausnumerolla 313 reumaattisten sairauksien hoidossa ja korvausnumerolla 326 suolistosairauksien hoidossa. Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Adalimumabin vaikeata ja vaikeahoitoista psoriaasia koskevan peruskorvausoikeuden (319) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.7.2008.


319. Adalimumabi, efalitsumabi ja etanersepti (psoriaasi)

Adalimumabi, efalitsumabi ja etanersepti ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus vaikean ja vaikeahoitoisen psoriaasin hoitoon (319) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean kroonisen psoriaasin hoitoon aikuisille, joilla muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan riittävää vastetta, ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Erikoissairaanhoidon ihotautien yksikössä laaditusta lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on vaikea krooninen psoriaasi, jonka hoidossa adalimumabin, efalitsumabin tai etanerseptin käyttö on tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaista, ja että muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan riittävää hoitovastetta tai ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Korvausoikeus myönnetään kerralla yhdeksi vuodeksi. Korvausoikeus voidaan myöntää erikoissairaanhoidon ihotautien yksikössä laaditun uuden lääkärinlausunto B:n perusteella uudelleen vuodeksi kerrallaan edellä esitettyjä erityisiä käyttöaiheita noudattaen edellyttäen, että lausunnosta on pääteltävissä hoidon tehoavan ja lääkityksen käytön olevan edelleen edellä esitetyn mukaisesti perusteltua.


Rasagiliini rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.7.2008 alkaen

Rasagiliiniä sisältävät Azilect-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi 1.7.2008 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt, kun kysymyksessä on yhdistelmähoito (levodopan kanssa) potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluita.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Rasagiliinin erityiskorvausoikeuden (193) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.7.2008.


193. Rasagiliini

Rasagiliini on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisessa Parkinsonin taudin hoidossa.

Rasagiliinin erityiskorvausoikeus myönnetään asianomaisesta erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai neurologian erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella idiopaattisen Parkinsonin taudin hoitoon, kun kysymyksessä on

  •  yhdistelmähoito levodopan kanssa potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluita.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on idiopaattinen Parkinsonin tauti, jossa esiintyy tilanvaihteluita ja jonka hoidossa rasagiliinin käyttö yhdessä levodopan kanssa on hyvän hoitokäytännön mukaan tarpeellista.