Sorafenibin rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.4.2008 alkaen

Sorafenibia sisältävä Nexavar-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.4.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi myös tietyissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on hepatosellulaarisen karsinooman hoito.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sorafenibin (323) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.4.2008.


323. Sorafenibi

Sorafenibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (323) myönnetään maksasolusyövän ja levinneen munuaissyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • maksasolukarsinooman hoitoon

  • edenneen munuaissyövän hoitoon, kun aiempi hyvän hoitokäytännön mukainen lääkehoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sorafenibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.