Muutos rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.9.2008 voimaan tuleva muutos esitetään seuraavassa.

Nilotinibi rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.9.2008 alkaen

Nilotinibia sisältävä Tasigna-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.9.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on kroonisessa vaiheessa ja akseleraatiovaiheessa olevan Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, kun aiempi hoito, mukaan lukien imatinibihoito, on osoittautunut tehottomaksi tai potilas ei ole sietänyt sitä.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Nilotinibin peruskorvausoikeuden (328) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.9.2008

328. Nilotinibi

Nilotinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (328) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

kroonisessa vaiheessa ja akseleraatiovaiheessa olevan Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

hoitoon, kun aiempi hoito, mukaan lukien imatinibihoito, on osoittautunut tehottomaksi tai potilas ei ole sietänyt sitä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa nilotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.