Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Sunitinibi ja sorafenibi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.9.2009 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.

Sunitinibi ja sorafenibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla ne ovat 1.9.2009 alkaen myös rajoitetusti erityiskorvattavia. Henkilöille, joilla on voimassa oleva oikeus sunitinibin (322) tai sorafenibin (323) peruskorvaukseen, myönnetään Kelasta automaattisesti oikeus sunitinibin (197) tai sorafenibin (198) erityiskorvaukseen. Erityiskorvausoikeus myönnetään samaan ajankohtaan asti, johon henkilölle on myönnetty oikeus sunitinibin tai sorafenibin peruskorvaukseen. Uutta B-lääkärinlausuntoa ei näissä tapauksissa tarvita.


Sunitinibi rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.9.2009 alkaen

Sunitinibia sisältävät Sutent-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.9.2009 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) tietyin edellytyksin sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sunitinibin erityiskorvausoikeuden (197) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.9.2009.

197. Sunitinibi

Sunitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.

Sunitinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • levinneen pahanlaatuisen GIST-kasvaimen hoitoon, kun kasvain ei sovellu leikkaushoitoon ja imatinibihoito on epäonnistunut
  • levinneen munuaissyövän hoitoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sunitinibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


Sorafenibi rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.9.2009 alkaen

Sorafenibia sisältävä Nexavar-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.9.2009 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) tietyin edellytyksin sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sorafenibin erityiskorvausoikeuden (198) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.9.2009.

198. Sorafenibi

Sorafenibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.

Sorafenibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • maksasolukarsinooman hoitoon
  • edenneen munuaissyövän hoitoon, kun aiempi hyvän hoitokäytännön mukainen lääkehoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sorafenibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.