Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Parikalsitoli, rimonabantti ja teriparatidi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan ja Euroopan komission päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.1.2010 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Parikalsitoli (Zemplar) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.1.2010 alkaen

Parikalsitolia sisältävät kapselimuotoiset Zemplar-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.1.2010 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) vaikeahoitoisen sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Parikalsitolin peruskorvausoikeuden (321) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.1.2010

321.Parikalsitoli ja sinakalseetti

Parikalsitoli ja sinakalseetti ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Parikalsitolin ja sinakalseetin peruskorvausoikeus (321) myönnetään hyperparatyreoosin hoitoon seuraavin edellytyksin. Sinakalseetin peruskorvausoikeus (321) voidaan myöntää myös lisäkilpirauhasen syövän hoitoon. Sinakalseetti voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon kyseisen alan yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Parikalsitoli ja sinakalseetti ovat peruskorvattavia

  • munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, joiden munuaistautiin liittyvä sekundaarinen hyperparatyreoosi ei ole hallittavissa tavanomaisella lääkehoidolla.

Sinakalseetti on peruskorvattavaa myös

  • potilaille, joilla on lisäkilpirauhasen syöpä.
  • potilaille, joilla lisäkilpirauhasen poisto olisi aiheellinen primaarisen hyperparatyreoosin takia, mutta poistoleikkaus on vasta-aiheinen tai se ei ole kliinisesti tarkoituksenmukainen.

Erikoissairaanhoidon kyseisen alan yksiköstä annetusta lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvattu hyperparatyreoosi tai lisäkilpirauhasen syöpä.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.


Rimonabantin poistaminen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätöksestä 1.1.2010 alkaen

Kansaneläkelaitoksen päätöksestä on poistettu rimonabantti (310), koska rimonabanttia sisältävillä valmisteilla ei enää ole myyntilupaa eikä niitä ole saatavilla.


Teriparatidin korvausoikeuden enimmäisvoimassaoloajan pidentäminen 1.1.2010 alkaen

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätöksessä on muutettu teriparatidin korvausoikeuden (318) enimmäisvoimassaoloaikaa 18 kuukaudesta 24 kuukauteen.

Päätös tulee voimaan 1.1.2010.