Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Treprostiniili, lapatinibi, agalsidaasi beeta ja oseltamiviiri

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä sekä rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. 1.3.2009 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Treprostiniili (Remodulin) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.3.2009 alkaen

Treprostiniilia sisältävät Remodulin-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) vaikeahoitoisen pulmonaalihypertension hoidossa tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Treprostiniilin peruskorvausoikeuden (334) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.3.2009


334. Treprostiniili

Treprostiniili on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (334) myönnetään vaikeahoitoisen pulmonaalihypertension hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pulmonaalihypertensiopotilaita hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joiden hoidossa

 • muilla pulmonaalihypertension hoidossa käytettävillä lääkkeillä ei saavuteta toivottua hoitotulosta tai
 • muita pulmonaalihypertension hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei voida käyttää niiden aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa lääkkeen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Peruskorvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


Lapatinibi (Tyverb) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.3.2009 alkaen

Lapatinibiä sisältävä Tyverb-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) eräissä syöpäsairauksissa tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Lapatinibin peruskorvausoikeuden (335) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.3.2009


335. Lapatinibi

Lapatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (335) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpätauteja hoitavasta yksiköstä tai syöpätautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon potilaille, joilla on HER2:a yli-ilmentävä kasvain, kun tauti on etenevässä vaiheessa aiemman antrasykliiniä, taksaania ja trastutsumabia sisältäneen hoidon jälkeen.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa lapatinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


Agalsidaasi beetaa sisältävä valmiste (Fabrazyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.3.2009 alkaen

Agalsidaasi beetaa sisältävä Fabrazyme-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihdunnanhäiriöt tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. Agalsidaasi beetaa koskevan peruskorvausoikeuden (336) ja erityiskorvausoikeuden (195) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.3.2009.


336. Agalsidaasi beeta

Agalsidaasi beeta on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (336) myönnetään Fabryn taudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Agalsidaasi beeta voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon harvinaisia aineenvaihdunnan häiriöitä hoitavasta erikoisyksiköstä Fabryn taudin hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen Fabryn taudin hoitoon

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille
 • naisille ja lapsille, joilla on merkkejä
 • kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai

 • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.


195. Agalsidaasi beeta

Agalsidaasi beeta on rajoitetusti erityiskorvattava lääke sairauden Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt (124) hoidossa. Sen erityiskorvausoikeus (195) myönnetään Fabryn taudin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Agalsidaasi beetan erityiskorvausoikeus myönnetään Fabryn taudin hoitoon perehtyneen lääkärin erikoissairaanhoidon harvinaisia aineenvaihdunnan häiriöitä hoitavasta erikoisyksiköstä antaman B-lausunnon perusteella

 • hyvän hoitokäytännön mukaiseen Fabryn taudin hoitoon
 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille ja

 • naisille ja lapsille, joilla on merkkejä

 • kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai

 • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Erityiskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Korvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.


Oseltamiviiri (Tamiflu) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.3.2009 alkaen

Oseltamiviiriä sisältävät Tamiflu-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) virologisesti osoitetun influenssan hoidossa erikseen määriteltyyn riskiryhmään kuuluville potilaille tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Oseltamiviirin peruskorvaamisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.3.2009.


Oseltamiviiri

Oseltamiviiri on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan seuraavin edellytyksin virologisesti osoitetun influenssan A ja influenssan B hoitoon erikseen määriteltyyn riskiryhmään kuuluville potilaille kahden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta, jos rokotus ei ole antanut riittävää suojaa tai henkilöä ei ole voitu rokottaa.

Erillisselvitys

Oseltamiviirin peruskorvauksen edellytyksenä olevien tässä päätöksessä kuvattujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' tekemillä merkinnöillä

 • 'Influenssa A' tai 'Influenssa B' sen mukaan, onko potilaalla osoitettu influenssa A vai B

          ja

 • 'Riskiryhmä'.

Lääketieteelliset edellytykset

Oseltamiviiri on peruskorvattavaa virologisesti osoitetun influenssan A ja influenssan B hoitoon tässä päätöksessä mainittuun riskiryhmään kuuluville potilaille kahden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta, jos rokotus ei ole antanut riittävää suojaa tai henkilöä ei ole voitu rokottaa.

Riskiryhmät ovat

 • kliinisesti merkittävää sydän- ja verisuonisairautta sairastavat potilaat (krooninen sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti)
 • kroonista keuhkosairautta sairastavat potilaat (keuhkoastma ja krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet)
 • kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
 • diabetespotilaat
 • immuunivajavuutta sairastavat potilaat ja potilaat, joiden sairauden hoito heikentää vastustuskykyä
 • 65 vuotta täyttäneet henkilöt
 • 12 – 35 kuukauden ikäiset lapset.

Influenssan ehkäisyyn käytettävä tai muuhun tarkoitukseen kuin yllä kuvatun kaltaiseen influenssan A tai influenssan B hoitoon käytettävä oseltamiviirilääkitys ei ole sairausvakuutuksesta korvattavaa.