Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Rufinamidi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.2.2010 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Rufinamidi rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen

Rufinamidia sisältävät Inovelon-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi 1.2.2010 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on vaikeahoitoisen Lennox-Gastaut-oireyhtymän hoito erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Rufinamidin erityiskorvausoikeuden (199) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.2.2010.


199. Rufinamidi

Rufinamidi on erityiskorvattavaa epilepsiassa ja siihen verrattavissa kouristustiloissa, kun kysymyksessä on tämän päätöksen mukainen vaikeahoitoinen Lennox-Gastaut'n oireyhtymä (199).

Vaikeahoitoista Lennox-Gastaut'n oireyhtymää sairastavilla on oikeus saada rufinamidi lisälääkkeenä erityiskorvattuna.

Edellytyksenä on, että B-lausunnolla on osoitettu kysymyksessä olevan vaikeahoitoinen Lennox-Gastaut'n oireyhtymä, jonka hoitoon esitetään perustellusti lisättäväksi rufinamidi.

B-lausunnon tulee perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai olla alan erikoislääkärin laatima.