Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Atorvastatiini

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä sekä rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. 1.4.2009 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Atorvastatiinin korvattavuuden rajoitukset poistuvat 1.4.2009 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta on 12.2.2009 antamillaan päätöksillä poistanut atorvastatiinia sisältävien lääkevalmisteiden perus- ja erityiskorvattavuutta koskevat rajoitukset.

Atorvastatiinia sisältävät lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.4.2009 alkaen peruskorvattavia (42 %) hyperkolesterolemian hoidossa ja erityiskorvattavia (72 %) sairauksissa periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia) ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Rajoitusten poistamisen jälkeen atorvastatiinivalmisteiden korvaaminen ei enää 1.4.2009 lukien edellytä erillistä vaikeahoitoisesta rasva-aineenvaihdunnan häiriöstä kertovaa lääkemääräysmerkintää.

Kansaneläkelaitos on tehnyt hintalautakunnan päätöksen toimeenpanon edellyttämät muutokset rajoitetusti peruskorvattavia ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskeviin päätöksiin.

Päätös tulee voimaan 1.4.2009