Glatirameeriasetaattia sisältävän valmisteen (Copaxone) rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee 1.10.2009 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta on 13.8.2009 antamillaan päätöksillä laajentanut glatirameeriasetaattia sisältävän Copaxone-lääkevalmisteen rajoitettua peruskorvattavuutta.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla glatirameeriasetaattia sisältävän lääkevalmisteen rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee 1.10.2009 alkaen käyttöaiheeseen: Aaltoilevaa ja tähän sairausmuotoon läheisesti rinnastettavaa, varmasti osoitettua MS-tautia sairastaville, joilla on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ennen lääkehoidon aloittamista ollut

  • vähintään kaksi varmasti osoitettua neurologisin toimintahäiriöin ilmennyttä pahenemisvaihetta tai
  • yksi varmasti osoitettu neurologisin toimintahäiriöin ilmennyt oirejakso ja tätä seurannut vähintään yksi ajallisesti ja alueellisesti edellisistä eroava, magneettikuvauksella asianmukaisesti osoitettu uusi MS-tautiin sopiva muutos.

Lääkkeiden hintalautakunnan Copaxone-lääkevalmistetta koskeva päätös ei aiheuta muutoksia Kelan rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan päätöksen. Laajennus vastaa sanamuodoltaan Kansaneläkelaitoksen voimassa olevan rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätöksen 303 Interferoni beetan ja glatirameeriasetaatin korvausoikeuden myöntämisen lääketieteellisten edellytysten sanamuotoa.