Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Nilotinibi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.8.2010 voimaan tuleva muutos esitetään seuraavassa.

Nilotinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla se on 1.8.2010 alkaen myös rajoitetusti erityiskorvattava. Henkilöille, joilla on voimassa oleva oikeus nilotinibin (328) peruskorvaukseen, myönnetään Kelasta automaattisesti oikeus nilotinibin (152) erityiskorvaukseen. Erityiskorvausoikeus myönnetään samaan ajankohtaan asti, johon henkilölle on myönnetty oikeus nilotinibin peruskorvaukseen. Uutta B-lääkärinlausuntoa ei näissä tapauksissa tarvita.

Nilotinibi rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.8.2010 alkaen

Nilotinibia sisältävä Tasigna-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.8.2010 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) tietyin edellytyksin sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Nilotinibin erityiskorvausoikeuden (152) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.8.2010.


152. Nilotinibi

Nilotinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen leukemian hoidossa.

Nilotinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • kroonisessa vaiheessa ja akseleraatiovaiheessa olevan Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

hoitoon, kun aiempi hoito, mukaan lukien imatinibihoito, on osoittautunut tehottomaksi tai potilas ei ole sietänyt sitä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa nilotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.