Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen

Strontiumranelaatti, agalsidaasi alfa ja dronedaroni sekä adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Samassa yhteydessä on myös muutettu päätöksen kohdan 319 'Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi' (psoriaasi) määräaikoja ja erillisselvityksiä. Alla esitetyt muutokset tulevat voimaan 1.12.2010.


Strontiumranelaatin (Protelos) korvattavuuden rajoitukset poistuvat 1.12.2010 alkaen

Strontiumranelaattia sisältävät Protelos-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.12.2010 alkaen peruskorvattavia (42 %) valmisteyhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa sairauden hoidossa ilman erillisiä rajoituksia.

Strontiumranelaatti (327) on poistettu Kelan rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä.

Päätös tulee voimaan 1.12.2010


Agalsidaasi alfa (Replagal) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.12.2010 alkaen

Agalsidaasi alfaa sisältävä Replagal-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.12.2010 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) diagnosoidun Fabryn taudin hoidossa kaikille täysi-ikäisille miehille, sekä niille naisille ja lapsille, joilla on merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Agalsidaasi alfa on sisällytetty Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätöksessä kohtaan 336 'Agalsidaasi beeta'. Agalsidaasi alfan peruskorvausoikeuden (336) edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.12.2010


336. Agalsidaasi alfa ja agalsidaasi beeta

Agalsidaasi alfa ja agalsidaasi beeta ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (336) myönnetään Fabryn taudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Agalsidaasi beeta voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon harvinaisia aineenvaihdunnan häiriöitä hoitavasta erikoisyksiköstä Fabryn taudin hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen Fabryn taudin hoitoon

  • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille
  • naisille ja lapsille, joilla on merkkejä
    • kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai
    • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.


Dronedaroni (Multaq) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.12.2010 alkaen

Dronedaronia sisältävä Multaq-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.12.2010 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) eteisvärinän estohoidossa ja kammiotaajuuden hidastamisessa, kun ensisijaiset lääkkeet (mm. beetasalpaaja ja flekainidi) eivät tehoa tai sovi.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Dronedaronin peruskorvausoikeuden (342) edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.12.2010


342. Dronedaroni

Dronedaroni on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (342) myönnetään ja sitä peruskorvataan eteisvärinän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sisätautien tai kardiologian erikoislääkäriltä tai näiden erikoisalojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään eteisvärinän estohoitoon ja kammiotaajuuden hidastamiseen,

  • kun ensisijaiset lääkkeet (mm. beetasalpaajat ja flekainidi) eivät tehoa tai sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dronedaronin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.


Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi): Muutoksia määräaikoihin ja erillisselvityksiin 1.12.2010 alkaen

Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen kohtaa 319 'Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)' siten, että rajoitettu peruskorvausoikeus voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi ja erillisselvitykseksi hyväksytään myös erikoislääkärin lausunto. 'Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)' peruskorvausoikeuden (319) edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.12.2010


319. Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)

Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus vaikean ja vaikeahoitoisen psoriaasin hoitoon (319) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B psoriaasin hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai psoriaasin diagnosointiin ja hoitoon perehtyneeltä ihotautien ja allergologian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean kroonisen psoriaasin hoitoon potilaille, joilla muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan riittävää vastetta, ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on vaikea krooninen psoriaasi, jonka hoidossa adalimumabin, etanerseptin tai ustekinumabin käyttö on tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaista, ja että muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan riittävää hoitovastetta tai ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.