Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Dasatinibi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.3.2010 voimaan tuleva muutos esitetään seuraavassa.

Dasatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla se on 1.3.2010 alkaen myös rajoitetusti erityiskorvattava. Henkilöille, joilla on voimassa oleva oikeus dasatinibin (324) peruskorvaukseen, myönnetään Kelasta automaattisesti oikeus dasatinibin (150) erityiskorvaukseen. Erityiskorvausoikeus myönnetään samaan ajankohtaan asti, johon henkilölle on myönnetty oikeus dasatinibin peruskorvaukseen. Uutta B-lääkärinlausuntoa ei näissä tapauksissa tarvita.

Dasatinibi rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.3.2010 alkaen

Dasatinibia sisältävät Sprycel-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.3.2010 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) tietyin edellytyksin sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Dasatinibin erityiskorvausoikeuden (150) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.3.2010.


150. Dasatinibi

Dasatinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen leukemian hoidossa.

Dasatinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • kroonisen myelooisen leukemian ja
  • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian

toisen linjan hoitoon, kun aikaisempi hoito, imatinibi mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai imatinibi ei sovellu potilaalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dasatinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.