3DFysio –sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa -projekti

Toteuttaja

Tampereen teknillinen yliopisto, Kuntoutumiskeskus Apila, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Kineso Oy

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tutkia vuorovaikutteisen 3DFysio –sovelluksen soveltuvuutta, käyttäjäkokemusta ja motivaatiotekijöitä reumakuntoutujien etäkuntoutuksessa. Lisäksi kartoitetaan sovelluksen kustannushyötyihin liittyviä tekijöitä. 3DFysio on digitaalinen sovellus, joka tarjoaa työkaluja itsenäiseen ja kuntoutujaa osallistavaan kuntoutukseen kuntoutusjaksojen ulkopuolella. Sovelluksen tarjoamia työkaluja ovat mm. räätälöitävissä ja päivitettävissä oleva harjoitusohjelma, 3D -animaatiot harjoitteista ja kommunikaatiokanava kuntoutujan ja fysioterapeutin välillä. Tutkimuksessa tutkitaan sekä fysioterapeuttien että kuntoutujien näkökulmaa käyttäjinä.

Sovellusta verrataan tällä hetkellä käytössä oleviin etäkuntoutuksen työkaluihin. Tutkimustulosten pohjalta pohditaan teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja potentiaalia yleisemmin kuntoutuksen työkaluina. Etäkuntoutus-sovellukset voivat soveltua reumakuntoutuksen lisäksi laajasti muuhunkin kuntoutukseen.

Tutkimuksen tavoitteena on pilotoida 3DFysio -sovellusta oikeassa käyttöympäristössä pitkäkestoisella reumakuntoutusjaksolla Kuntoutumiskeskus Apilassa, jossa sovelluksen käyttäjinä toimivat sekä kuntoutujat että fysioterapeutit. Sovelluksen käyttäjäkokemuksia ja soveltuvuutta etäkuntoutukseen arvioidaan tieteellisellä tutkimuksella käyttäen laadullisia ja määrällisiä menetelmiä (käyttäjähaastattelut, päiväkirjat, kysely-lomakkeet ja käyttölogi).

Mitä hankkeesta saadaan?

Tietoa mobiilisovelluksen käyttäjäkokemuksesta ja soveltuvuudesta osaksi Kelan kuntoutuspalveluita sekä kuntoutujan että fysioterapeutin näkökulmista.

Kohderyhmä

Työikäiset

Kesto

1.1.2017 - 31.12.2018

Yhteystiedot

Aino Ahtinen, tutkijatohtori, aino.ahtinen(at)tty.fi

 

 

 

Linkit