Vuonna 2020 voimaan tulevat Kelan kuntoutuksen palvelukuvaukset

Kelan kuntoutuksen palvelukuvaukset ovat osin kaksiosaisia. Osat ovat yleinen osa ja kuntoutuspalvelua koskeva osa. Nämä osat täydentävät toisiaan eikä niitä voi soveltaa erillisinä Kelan järjestämää kuntoutusta toteutettaessa.

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten kuntoutuskurssit

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

IKKU-kurssi

KIILA-kuntoutus

MS-tautia sairastavien aikuisten kuntoutus

OPI-kurssi

Tules-kurssit